granty a projekty

Společnost Podané ruce o.p.s. realizuje za podpory Evropské unie, fondů EHP a Norska, rozpočtu České republiky a dalších donorů projekty zaměřené na podporu specifických cílových skupin. Institut expertních služeb zajišťuje řízení a administraci těchto projektů:

 

Aktuální projekty

Dříve realizované projekty

 

Partnersky jsme se podíleli na projektech