Seznam aktuálních kurzů

Název Termín Délka Míst Cena
říjen, 2018
Zvládání agrese - možnosti a limity práce s různými druhy agrese 1.10.2018 - 2.10.2018 16 hodin 7 2 600 Kč
Sociálně-právní minimum 4.10.2018 - 5.10.2018 16 hodin 2 2 900 Kč
Dramaterapie 4.10.2018 - 6.10.2018 20 hodin 0 4 200 Kč
Přístup zaměřený na řešení v praxi 9.10.2018 - 10.10.2018 16 hodin 14 2 600 Kč
Představení psychologického přístupu M. H. Ericksona pro poradenské pracovníky 11.10.2018 - 12.10.2018 14 hodin 12 2 600 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 17.10.2018 - 18.10.2018 16 hodin 1 2 600 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) 25.10.2018 - 26.10.2018 16 hodin 0 2 600 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) 29.10.2018 - 30.10.2018 16 hodin 9 2 600 Kč
Motivační rozhovory a práce s klientem - SPECIAL 31.10.2018 - 2.11.2018 20 hodin 8 4 400 Kč
listopad, 2018
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) 1.11.2018 - 2.11.2018 16 hodin 0 2 600 Kč
Žena a drogová závislost - problematika gender 5.11.2018 - 6.11.2018 15 hodin 7 2 600 Kč
Prevence relapsu 8.11.2018 - 9.11.2018 16 hodin 0 2 600 Kč
Hra na hraně – program zaměřený na prevenci gamblingu 15.11.2018 - 16.11.2018 16 hodin 7 0 Kč
Úvod do problematiky poruch příjmu potravy 19.11.2018 8 hodin 4 1 350 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 21.11.2018 - 22.11.2018 16 hodin 0 2 600 Kč
Manipulace a jak se proti ní bránit v pomáhajících profesích 28.11.2018 8 hodin 4 1 350 Kč
Prevence syndromu vyhoření 29.11.2018 - 30.11.2018 15 hodin 11 2 600 Kč
prosinec, 2018
Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) 3.12.2018 - 4.12.2018 16 hodin 9 2 600 Kč
Sebepoškozování u dětí a mladistvých 6.12.2018 - 7.12.2018 16 hodin 2 2 600 Kč
Základy drogové problematiky 11.12.2018 8 hodin 15 1 350 Kč
Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu 17.12.2018 - 19.12.2018 20 hodin 10 3 500 Kč
duben, 2019
Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty 25.4.2019 - 26.4.2019 16 hodin 15 2 800 Kč

Seznam všech kurzů