Předškolní dítě s ADHD a jeho rozvoj prostřednictvím výchovy a psychomotorických cvičení

Kurz je věnován problematice ADHD u dětí v předškolním věku a možnostem rozvoje těchto dětí prostřednictvím psychomotorických cvičení a vhodného výchovného přístupu. 


  • Termín kurzu:15.4.2016
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Křenová 64, Brno-střed
  • Délka kurzu:8 hodin
  • Cena kurzu:1 350 Kč
  • Kapacita:16 míst
  • Volných:10 míst
  • Akreditace MPSV:2015/1156-PC/SP/PP
  • Akreditace MŠMT:7813/2015-1-345
  • Cílové skupiny:Akreditace MPSV - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů)

Charakteristika kurzu 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou ADHD do té míry, aby byli schopni porozumět chování a prožívání dětí s hyperaktivitou a poruchami pozornosti a na základě toho zvolili a aplikovali vhodné způsoby výchovy, vzdělávání a pedagogické intervence.

První část kurzu bude věnována seznámení účastníků s problematikou ADHD a specifiky chování dětí s ADHD v předškolním věku. Druhá část kurzu bude věnována praktickým výchovným doporučením a nácviku vedení individuálních a skupinových psychomotorických cvičení vhodných pro práci s dětmi s ADHD.

Absolvent kurzu by měl být schopen pomoci dítěti s ADHD k integraci do kolektivu vrstevníků. Prostřednictvím osvojených technik by měl být schopen účinně stimulovat rozvoj dítěte, podpořit jeho předškolní přípravu a redukovat nevhodné projevy v jeho chování způsobené impulzivitou, zvýšenou aktivitou a problémy s pozorností. 

Kurz je vhodný pro učitele mateřských škol, asistenty pedagoga aj.Lektoři kurzu

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. 

Psycholožka a lektorka kurzů zaměřených na děti se syndromem ADHD. Dlouhodobě se věnuje poradenství pro rodiče dětí s vývojovými problémy, na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se podílí na výuce vývojové psychologie a psychodiagnostiky dětí, mládeže a rodiny. Pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně jako psycholožka a metodička služeb pro neúplné a doplněné rodiny. Je absolventkou MU, FSS, obor vývojová psychologie. 


Michaela Nešporová 
Misa_foto1_1.jpg

Certifikovaná trenérka paměti, lektorka kurzů zaměřených na děti se syndromem ADHD, volnočasových aktivit pro seniory a rodiny s dětmi, cvičitelka pohybových her, cvičitelka Zdravotní tělesné výchovy, instruktorka Seniorfitnes a lektorka rakouského programu LIMA zaměřeného na trénink paměti a psychomotoriky. Lektorka vzdělávacích programů pro práci se seniory A – KLAS, Spokojený senior.