Dramaterapie

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Využití dramaterapie v pomáhajících profesích

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Dramatická výchova s prvky dramaterapie

Kurz je vhodný pro ty, kteří dramaterapii při své práci používají nebo se o ni jakkoliv zajímají, avšak i pro ty, kteří o dramaterapii nic nevědí a nebojí se vyzkoušet její techniky sami na sobě.

Zájemci o oblast dramaterapie mohou také navštívit kurz Tvorba zážitkových školních preventivních programů, který účastníky seznámí nejen s produkcí preventivních programů, ale i s nejčastěji používanými metodami dramatické výchovy v prevenci rizikového chování (např. pantomimicko-pohybové metody, verbálně zvukové metody, grafické a písemné metody, materiálně technické metody).

Doporučujeme vzít si vhodné a pohodlné oblečení.


 • Termín kurzu:4.10.2018 - 6.10.2018
 • Čas začátku:10:00
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno (dolní vzdělávací místnost)
 • Délka kurzu:20 hodin
 • Cena kurzu:4 200 Kč
 • Kapacita:15 míst
 • Volných:0 míst
 • Akreditace MPSV:2015/0539-PC/SP/PP
 • Akreditace MŠMT:10683/2016-2-363
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů)

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je rozvoj vlastních dovedností a posílení odborných kompetencí na základě dramaterapeutických technik a strategií. Cílem je také zprostředkování prožitků, které dramaterapie přináší a které účastníci na základě sebezkušenosti zažijí. Účastníkům bude představeno, jak je prožívání vlastního těla důležité, jak je potřeba ho rozvíjet a podpořit jak u sebe, tak i u klienta. Prakticky zažijí ukázky technik, které vedou k redukci tenze, rozvoji empatie, kreativity a k tělesné aktivaci u klienta.

Osnova

 • Teoretický úvod do dramaterapie
 • Práce s vlastním tělem - techniky zaměřené na sebepoznání, tělesnou aktivaci, pozorování a koncentraci
 • Práce s klientem - techniky zaměřené na přímou práci s klientem, techniky podporující motivaci a navozující důvěru, relaxační techniky
 • Práce se skupinou - pohybová a hlasová cvičení, improvizace, specifické hry, skupinová tvořivost
 • Seznamovací hry, pohybová cvičení, hry na prožitek a relaxaci, práce s textem

https://www.youtube.com/watch?v=npenN7HdxDcLektoři kurzu

PhDr. Kamila Laudová 

Lektorka, terapeutka a předsedkyně Asociace dramateapeutů ČR. Absolventka studia jednooborové psychologie na FF UK Praha, sebezkušenostního výcviku SUR a mezinárodního sebezkušenostního výcviku dramaterapie (SRET, Praha). V současnosti se zabývá lektorováním, dramaterapií, vede terapeutické skupiny dětí s dysfunkčních rodin, skupinové programy pro třídy zaměřené na podporu vztahů osobního rozvoje žáků v rámci skupiny a řešení šikany, dramaterapeuticky pracuje s uživateli s kombinovaným postižením.


Mgr. Jan Veselý, PhD. 
Jan-Vesely.jpg

Vedoucí Centra prevence v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s., dramaterapeut, tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky a učitele, lektor teambuidingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně-vzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou. 

Absolvent DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava - obor pedagogika. Externí lektor na PdF UP Olomouc a PdF MU Brno. Člen Asociace dramaterapeutu ČR, Praha a místopředseda sekce primární prevence A.N.O. Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Účastník výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET).