Úvod do problematiky patologického hráčství - gambling - MDK 2017

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Úvod do problematiky patologického hráčství - gambling

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Gambling - problematika patologického hráčství


 • Termín kurzu:8.11.2017
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
 • Délka kurzu:8 hodin
 • Cena kurzu:990 Kč
 • Kapacita:16 míst
 • Volných:11 míst
 • Akreditace MPSV:2015/0546-PC/SP/PP
 • Akreditace MŠMT:10683/2016-2-363
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů)

Charakteristika kurzu

Patologické hráčství patří mezi tzv. návykové a impulsivní choroby, spočívající v častých opakovaných epizodách hráčství na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních závazků a hodnot.  Nejedná se o fenomén nový, narůstá však šíře problematiky. Je zřejmým faktem, že i my odborníci v poradenských a sociálních službách, se setkáváme a budeme setkávat s klienty ohroženými důsledky svého hraní. 

Kurz nabízí profesionálům v sociálních službách, poradenským pracovníkům setkávajícími se ve své praxi s klienty ohroženými patologickým hráčstvím, úvodní vstupní orientaci v problematice s přesahy k možným intervencím.

 Osnova 

 • Patologické hráčství z různých úhlů pohledu
 • Klasifikace PT jako nemoci
 • Kdo je PT ohrožen, osobnost PT
 • Projevy a typické chování PT
 • Fáze rozvoje PT, rozvoj bludného systému
 • Proces uzdravení/sociální stabilizace
 • Možné intervence

 

 

Kurz je jedním ze sedmi akreditovaných programů a jednoho neakreditovaného, nabízených za zvýhodněnou cenu a zařazených v letošním roce do Multidisciplinárního kurzu v oblasti závislostí 2017 (MDK 2017). 

Účastník může absolvovat libovolný počet kurzů za zvýhodněnou cenu.

Nabídka akreditovaných kurzů za zvýhodněnou cenu v rámci MDK 2017:

Nabídka neakreditovaného kurzu v rámci MDK 2017:

 

Na kurzy z nabídky MDK 2017 se můžete přihlásit prokliknutím na vybraný kurz. Lektoři kurzu

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý 
Carlos.JPG

Psycholog, akreditovaný terapeut, supervizor a lektor. Odborný ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. Ve svých lektorských aktivitách se zaměřuje především na krizovou intervenci a analýzy potřeb.

V minulosti absolvoval dlouhodobou stáž v Holandsku (v Utrechtu a Amsterdamu), zaměřenou na holandská zařízení pro uživatele drog.