Žena a drogová závislost - problematika gender - MDK 2017

Kurz zaměřený na specifika práce s drogovými uživatelkami.


 • Termín kurzu:23.10.2017 - 24.10.2017
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
 • Délka kurzu:15 hodin
 • Cena kurzu:1 990 Kč
 • Kapacita:16 míst
 • Volných:2 míst
 • Akreditace MPSV:2015/0294-PC/SP/VP/PP
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů). Pracovníci v manažerské, řídící funkci.

Charakteristika kurzu

Vzdělávací program je určen především všem pracovníkům v adiktologických službách, kteří s touto specifickou skupinou pracují, a to ve všech typech zařízení.

Jeho cílem je seznámit účastníky se specifikami práce se ženami – drogovými uživatelkami, s obecními pojmy v gender přístupu a se současnými trendy v této problematice. 

Účastníkům programu budou předané odborné poznatky a informace týkajících se ženské problematiky z pohledu ženské kriminality a deviací. Seznámí se s vybranými aspekty v rozdílnosti přístupu ke klientkám závislých na návykových látkách při řešení jejich situace. Představeny budou dostupné služby a témata, které jsou nejčastěji spojovány s ženskou problematikou (poruchy příjmu potravy, těhotenství a mateřství uživatelek drog, atd.).

 


Témata kurzu

 • Specifika závislých žen
 • Drogy z pohledu gender
 • Systém služeb pro ženy v ČR
 • Specifika práce se ženami
 • Ženy, matky a závislost
 • Poruchy příjmu potravy
 • Prostituce, drogy, AIDS

 

 

Kurz je jedním ze sedmi akreditovaných programů a jednoho neakreditovaného, nabízených za zvýhodněnou cenu a zařazených v letošním roce do Multidisciplinárního kurzu v oblasti závislostí 2017 (MDK 2017). 

Účastník může absolvovat libovolný počet kurzů za zvýhodněnou cenu.

Nabídka akreditovaných kurzů za zvýhodněnou cenu v rámci MDK 2017:

Nabídka neakreditovaného kurzu v rámci MDK 2017:

 

Na kurzy z nabídky MDK 2017 se můžete přihlásit prokliknutím na vybraný kurz. Lektoři kurzu

PaedDr. Martina Richterová Těmínová 
teminova.jpg

Odborná asistentka katedry Adiktologie 1. LF UK, vrchní odborná ředitelka o.s. SANANIM, psychoterapeutka dynamicky orientované psychoterapie, lektorka výcviku SUR, akreditovaná supervizorka ČIS.

Pravidelně přednáší pro studenty, pedagogy i sociální pracovníky. Absolventka Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika.