Žena a drogová závislost - problematika gender

Kurz zaměřený na specifika práce s drogovými uživatelkami.


 • Termín kurzu:5.11.2018 - 6.11.2018
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
 • Délka kurzu:15 hodin
 • Cena kurzu:2 600 Kč
 • Kapacita:16 míst
 • Volných:15 míst
 • Akreditace MPSV:2015/0294-PC/SP/VP/PP
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů). Pracovníci v manažerské, řídící funkci.

Charakteristika kurzu

Vzdělávací program je určen především všem pracovníkům v adiktologických službách, kteří s touto specifickou skupinou pracují, a to ve všech typech zařízení.

Jeho cílem je seznámit účastníky se specifikami práce se ženami – drogovými uživatelkami, s obecními pojmy v gender přístupu a se současnými trendy v této problematice. 

Účastníkům programu budou předané odborné poznatky a informace týkajících se ženské problematiky z pohledu ženské kriminality a deviací. Seznámí se s vybranými aspekty v rozdílnosti přístupu ke klientkám závislých na návykových látkách při řešení jejich situace. Představeny budou dostupné služby a témata, které jsou nejčastěji spojovány s ženskou problematikou (poruchy příjmu potravy, těhotenství a mateřství uživatelek drog, atd.).

 


Témata kurzu

 • Specifika závislých žen
 • Drogy z pohledu gender
 • Systém služeb pro ženy v ČR
 • Specifika práce se ženami
 • Ženy, matky a závislost
 • Poruchy příjmu potravy
 • Prostituce, drogy, AIDS

 

 Lektoři kurzu

PaedDr. Martina Richterová Těmínová 
teminova.jpg

Odborná asistentka katedry Adiktologie 1. LF UK, vrchní odborná ředitelka o.s. SANANIM, psychoterapeutka dynamicky orientované psychoterapie, lektorka výcviku SUR, akreditovaná supervizorka ČIS.

Pravidelně přednáší pro studenty, pedagogy i sociální pracovníky. Absolventka Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika.Závazná registrace

Před vyplněním si prosím pozorně přečtěte organizační pokyny.

Základní informace

Váš titul (např. Mgr., DiS., Bc.)

např. sociální pracovník, pedagog, student

jak dlouhou máte praxi v souvislosti s Vaším pracovním zařazením (např. 5 let, 7 měsíců...)

kontaktní telefon na Vás (pro případ sdělení náhlých změn těsně před kurzem, nefunkční email apod.). Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše emailová adresa, na kterou Vám potvrdíme přijetí přihlášky a budou zaslány bližší informace před konáním kurzu

(pokud chcete na uvedený e-mail získávat novinky o připravovaných kurzech, mimořádných slevách apod., zaškrtněte toto tlačítko)

Vaše poznámky či požadavky vztahující se ke kurzu (např. jako student bych chtěl požádat o studentskou slevu, uvedená praxe se vztahuje k době mého studia, nyní jsem nastoupila nově do zaměstnání, kde pracuji jako terénní pracovnice, fakturu prosím zašlete na tuto adresu: Jarní 5, která je odlišná od fakturační, předem děkuji)

Do poznámky prosíme uveďte také, zda chcete uplatnit některou z možných slev (viz organizační pokyny).

Fakturační údaje

pokud Vás na kurz vysílá Vaše organizace a bude jej za Vás hradit, ponechte zatrženou možnost. V případě, že se kurzu účastníte jako soukromá osoba, zaškrtněte prosím tlačítko Soukromě

název Vaší organizace s uvedením její právní formy (a.s., o.s., ...)

adresa sídla Vaší organizace, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

IČ Vaší organizace

DIČ Vaší organizace (Pokud máte přiděleno)

kontaktní telefon do Vaší organizace pro případ řešení nesrovnalostí na faktuře apod. Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše adresa, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Pokud potvrzovací email do 24 hodin neobdržíte, kontaktuje nás.