Základy první pomoci a infekční choroby a zdravotní rizika spojené s užíváním návykových látek.

Kurz je rozdělený na dvě části. První část se věnuje infekčním chorobám a zdravotním rizikům v časové dotaci 4 výukových hodin a druhá čast bude zaměřena na základy první pomoci v časové dotaci 4 hodin. 


  • Termín kurzu:24.11.2017
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
  • Délka kurzu:8 hodin
  • Cena kurzu:990 Kč
  • Kapacita:16 míst
  • Volných:3 míst
  • Akreditace MPSV:bez akreditace

Specifikace kurzu:

Zdravotní problémy jsou neodmyslitelně spojené s užíváním návykových látek a rizikem negativních zdravotních dopadů na jejich uživatele v podobě HIV, hepatitid a dalších krví přenosných infekcí. Obsah kurzu seznámí účastníky s problematikou infekčních chorob, riziky jejich přenosu a poskytne rady a doporučení pro konkrétní příklady. 

Druhá část kurzu poskytne účastníkům základní informace v problematice poskytování první pomoci, seznámí je s postupy základní neodkladné laické pomoci v reálné situaci - od zlomenin až po infarktové stavy, vyzkoušíte si např. jak zastavit krvácení, kam dát ruky při resuscitaci a další manévry užívané v první pomoci. Tato část se skládá ze dvou bloků – teoretického a praktického, které jsou doplněné o simulované situace, díky nim budete schopni rizikové situace lépe rozeznat a výuka první pomoci bude zábavnější a interaktivnější. Budou pro Vás připravené i tři simulované situace, ve kterých si můžete otestovat své nabyté znalosti. Kurz je určen nejen pracovníkům pomáhajících profesí, ale všem kteří nejsou lhostejni pomoct k případnému možnému zásahu při ohrožení života. 

 

Kurz je jedním ze sedmi akreditovaných programů a jednoho neakreditovaného, nabízených za zvýhodněnou cenu a zařazených v letošním roce do Multidisciplinárního kurzu v oblasti závislostí 2017 (MDK 2017). 

Účastník může absolvovat libovolný počet kurzů za zvýhodněnou cenu.

Nabídka akreditovaných kurzů za zvýhodněnou cenu v rámci MDK 2017:

Nabídka neakreditovaného kurzu v rámci MDK 2017:

 

Na kurzy z nabídky MDK 2017 se můžete přihlásit prokliknutím na vybraný kurz. Lektoři kurzu

Petr Štach 
Petr-Stach-foto-upravene.png

4. ročník všeobecného lékařství LF MUNI, lektor společnosti Učíme první pomoc.

 


Lucie  Täuberová 
Lucka-Tauberova-foto.jpg

4. ročník všeobecného lékařství LF MUNI, lektorka společnosti Učíme první pomoc.

 

 


MUDr. Miroslava Zavřelová 
Zavrelova_jpg.jpg

Absolventka Lékařské fakulty UJEP v Brně, atestace z hygieny a epidemiologie.

Od r. 2000 působí jako asistentka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity na Ústavu preventivního lékařství.Závazná registrace

Před vyplněním si prosím pozorně přečtěte organizační pokyny.

Základní informace

Váš titul (např. Mgr., DiS., Bc.)

např. sociální pracovník, pedagog, student

jak dlouhou máte praxi v souvislosti s Vaším pracovním zařazením (např. 5 let, 7 měsíců...)

kontaktní telefon na Vás (pro případ sdělení náhlých změn těsně před kurzem, nefunkční email apod.). Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše emailová adresa, na kterou Vám potvrdíme přijetí přihlášky a budou zaslány bližší informace před konáním kurzu

(pokud chcete na uvedený e-mail získávat novinky o připravovaných kurzech, mimořádných slevách apod., zaškrtněte toto tlačítko)

Vaše poznámky či požadavky vztahující se ke kurzu (např. jako student bych chtěl požádat o studentskou slevu, uvedená praxe se vztahuje k době mého studia, nyní jsem nastoupila nově do zaměstnání, kde pracuji jako terénní pracovnice, fakturu prosím zašlete na tuto adresu: Jarní 5, která je odlišná od fakturační, předem děkuji)

Do poznámky prosíme uveďte také, zda chcete uplatnit některou z možných slev (viz organizační pokyny).

Fakturační údaje

pokud Vás na kurz vysílá Vaše organizace a bude jej za Vás hradit, ponechte zatrženou možnost. V případě, že se kurzu účastníte jako soukromá osoba, zaškrtněte prosím tlačítko Soukromě

název Vaší organizace s uvedením její právní formy (a.s., o.s., ...)

adresa sídla Vaší organizace, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

IČ Vaší organizace

DIČ Vaší organizace (Pokud máte přiděleno)

kontaktní telefon do Vaší organizace pro případ řešení nesrovnalostí na faktuře apod. Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše adresa, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Pokud potvrzovací email do 24 hodin neobdržíte, kontaktuje nás.