Základy první pomoci a infekční choroby a zdravotní rizika spojené s užíváním návykových látek.

Kurz je rozdělený na dvě části. První část se věnuje infekčním chorobám a zdravotním rizikům v časové dotaci 4 výukových hodin a druhá čast bude zaměřena na základy první pomoci v časové dotaci 4 hodin. 


  • Termín kurzu:24.11.2017
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
  • Délka kurzu:8 hodin
  • Cena kurzu:990 Kč
  • Kapacita:16 míst
  • Volných:2 míst
  • Akreditace MPSV:bez akreditace

Specifikace kurzu:

Zdravotní problémy jsou neodmyslitelně spojené s užíváním návykových látek a rizikem negativních zdravotních dopadů na jejich uživatele v podobě HIV, hepatitid a dalších krví přenosných infekcí. Obsah kurzu seznámí účastníky s problematikou infekčních chorob, riziky jejich přenosu a poskytne rady a doporučení pro konkrétní příklady. 

Druhá část kurzu poskytne účastníkům základní informace v problematice poskytování první pomoci, seznámí je s postupy základní neodkladné laické pomoci v reálné situaci - od zlomenin až po infarktové stavy, vyzkoušíte si např. jak zastavit krvácení, kam dát ruky při resuscitaci a další manévry užívané v první pomoci. Tato část se skládá ze dvou bloků – teoretického a praktického, které jsou doplněné o simulované situace, díky nim budete schopni rizikové situace lépe rozeznat a výuka první pomoci bude zábavnější a interaktivnější. Budou pro Vás připravené i tři simulované situace, ve kterých si můžete otestovat své nabyté znalosti. Kurz je určen nejen pracovníkům pomáhajících profesí, ale všem kteří nejsou lhostejni pomoct k případnému možnému zásahu při ohrožení života. 

 

Kurz je jedním ze sedmi akreditovaných programů a jednoho neakreditovaného, nabízených za zvýhodněnou cenu a zařazených v letošním roce do Multidisciplinárního kurzu v oblasti závislostí 2017 (MDK 2017). 

Účastník může absolvovat libovolný počet kurzů za zvýhodněnou cenu.

Nabídka akreditovaných kurzů za zvýhodněnou cenu v rámci MDK 2017:

Nabídka neakreditovaného kurzu v rámci MDK 2017:

 

Na kurzy z nabídky MDK 2017 se můžete přihlásit prokliknutím na vybraný kurz. 



Lektoři kurzu

Petr Štach 
Petr-Stach-foto-upravene.png

4. ročník všeobecného lékařství LF MUNI, lektor společnosti Učíme první pomoc.

 


Lucie  Täuberová 
Lucka-Tauberova-foto.jpg

4. ročník všeobecného lékařství LF MUNI, lektorka společnosti Učíme první pomoc.

 

 


MUDr. Miroslava Zavřelová 
Zavrelova_jpg.jpg

Absolventka Lékařské fakulty UJEP v Brně, atestace z hygieny a epidemiologie.

Od r. 2000 působí jako asistentka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity na Ústavu preventivního lékařství.