Jak na online závislosti u dětí a mladistvých - MDK 2017

Program zaměřený na orientaci a inspiraci v prevenci online závislostí. 


  • Termín kurzu:1.11.2017
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
  • Délka kurzu:8 hodin
  • Cena kurzu:990 Kč
  • Kapacita:16 míst
  • Volných:2 míst
  • Akreditace MPSV:2016/0751-PC/SP
  • Akreditace MŠMT:10683/2016-2-363

Charakteristika kurzu

V současné době se stále více setkáváme s tím, že děti a dospívající tráví velké množství času na internetu, mobilu, počítači, anebo hraním počítačových her. Mnozí z nich vykazují rizikové jednání spojené s těmito médii. Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s riziky vycházejícími z nelátkových závislostí. Účastníci získají teoretické znalosti o online závislostech, jejich rizicích, možné prevenci a léčbě a to nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Zároveň se naučí rozpoznávat závislost na internetu, počítači, mobilu u dětí a dospívajících a budou schopni navrhnout intervenci, která bude vycházet z předchozích teoretických poznatků. Získají znalosti a inspiraci v prevenci online závislostí. Program je vhodný pro pedagogy prvního a druhého stupně, školní metodiky prevence, speciální pedagogy, pracovníky NZDM, lektory prevence a další pracovníky, kteří pracují s dětmi a mládeží a chtějí při své práci načerpat nové podněty a inspiraci. Program účastníkům pomůže v rozvoji vlastních kompetencí při práci s tímto typem závislostního chování. 

 

Kurz je jedním ze sedmi akreditovaných programů a jednoho neakreditovaného, nabízených za zvýhodněnou cenu a zařazených v letošním roce do Multidisciplinárního kurzu v oblasti závislostí 2017 (MDK 2017). 

Účastník může absolvovat libovolný počet kurzů za zvýhodněnou cenu.

Nabídka akreditovaných kurzů za zvýhodněnou cenu v rámci MDK 2017:

Nabídka neakreditovaného kurzu v rámci MDK 2017:

 

Na kurzy z nabídky MDK 2017 se můžete přihlásit prokliknutím na vybraný kurz. 

 

 Lektoři kurzu

Mgr. Dana Dlouhá 
Groulikova-Danca-foto.jpg

Absolventka Masarykovy univerzity, Fakulty sociálních studií -  obor Sociální páce a Pedagogické fakulty – obor Speciální andragogika. V současné době působí jako lektorka primární prevence ve Společnosti Podané ruce, o.p.s.


Mgr. Michaela Fialová 
Fialova-Michaela_.png

Absolventka PdF MU v Brně, obor Speciální pedagogika - etopedie, adiktologie. Aktuálně studentka doktorského programu MU, PdF, obor speciální pedagogika, specializace adiktologie. V současné době působí jako lektorka primární prevence ve Společnosti Podané ruce, o.p.s. Působila v Republikovém centru vzdělávání poradenského Job clubu pro dlouhodobě nezaměstnané klienty v hmotné nouzi, dále jako lektorka administrativních kurzů pro klienty s psychiatrickým onemocněním a lektorka programů pro děti v pěstounské péči.