Komunikace s klienty se závislostí - MDK 2017

V kurzu bude představena specifika komunikace s klienty se závislostí.


  • Termín kurzu:25.10.2017
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
  • Délka kurzu:8 hodin
  • Cena kurzu:990 Kč
  • Kapacita:16 míst
  • Volných:3 míst
  • Akreditace MPSV:2017/0045-PC/SP/VP/PP
  • Akreditace MŠMT:v akreditačním řízení

Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky s pravidly komunikace a práce s klientem užívajícím psychoaktivní látky, pomoci porozumět prostředí života a vztahů klientů užívajících psychoaktivní látky. Další důležitou součástí je osvojení dovednosti porozumění své vlastní role v jednání s těmito klienty.
Nedílnou částí je pak seznámení a osvojení technik motivačního rozhovoru. Účastníci získají základní tipy a vodítka k tomu, aby jeho komunikace s klienty užívajícími návykové látky byla smysluplná a přinášela prospěch všem zúčastněným.

 

Kurz je jedním ze sedmi akreditovaných programů a jednoho neakreditovaného, nabízených za zvýhodněnou cenu a zařazených v letošním roce do Multidisciplinárního kurzu v oblasti závislostí 2017 (MDK 2017). 

Účastník může absolvovat libovolný počet kurzů za zvýhodněnou cenu.

Nabídka akreditovaných kurzů za zvýhodněnou cenu v rámci MDK 2017:

Nabídka neakreditovaného kurzu v rámci MDK 2017:

 

Na kurzy z nabídky MDK 2017 se můžete přihlásit prokliknutím na vybraný kurz. 

 
Lektoři kurzu

Mgr. Šárka Licehammerová 
Licehammerova-Sarka-2.jpg

Psycholožka a terapeutka v ambulantním programu Společnosti Podané ruce, o.p.s. Specializuje se na problematiku gamblingu a jeho on-line formy. 

Absolventka čtyřletého psychoterapeutického výcviku v satiterapii, humanisticky orientované integrativní psychoterapii, výcviku v komplexní krizové intervenci, vzdělávacího programu v kolaborativním přístupu Možnosti dialogu a řady dalších odborných kurzů.  

Pracuje na lince důvěry, kde se specializuje na chatové a internetové poradenství. ​Závazná registrace

Před vyplněním si prosím pozorně přečtěte organizační pokyny.

Základní informace

Váš titul (např. Mgr., DiS., Bc.)

např. sociální pracovník, pedagog, student

jak dlouhou máte praxi v souvislosti s Vaším pracovním zařazením (např. 5 let, 7 měsíců...)

kontaktní telefon na Vás (pro případ sdělení náhlých změn těsně před kurzem, nefunkční email apod.). Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše emailová adresa, na kterou Vám potvrdíme přijetí přihlášky a budou zaslány bližší informace před konáním kurzu

(pokud chcete na uvedený e-mail získávat novinky o připravovaných kurzech, mimořádných slevách apod., zaškrtněte toto tlačítko)

Vaše poznámky či požadavky vztahující se ke kurzu (např. jako student bych chtěl požádat o studentskou slevu, uvedená praxe se vztahuje k době mého studia, nyní jsem nastoupila nově do zaměstnání, kde pracuji jako terénní pracovnice, fakturu prosím zašlete na tuto adresu: Jarní 5, která je odlišná od fakturační, předem děkuji)

Do poznámky prosíme uveďte také, zda chcete uplatnit některou z možných slev (viz organizační pokyny).

Fakturační údaje

pokud Vás na kurz vysílá Vaše organizace a bude jej za Vás hradit, ponechte zatrženou možnost. V případě, že se kurzu účastníte jako soukromá osoba, zaškrtněte prosím tlačítko Soukromě

název Vaší organizace s uvedením její právní formy (a.s., o.s., ...)

adresa sídla Vaší organizace, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

IČ Vaší organizace

DIČ Vaší organizace (Pokud máte přiděleno)

kontaktní telefon do Vaší organizace pro případ řešení nesrovnalostí na faktuře apod. Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše adresa, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Pokud potvrzovací email do 24 hodin neobdržíte, kontaktuje nás.