Komunikace s klienty se závislostí - MDK 2017

V kurzu bude představena specifika komunikace s klienty se závislostí.


  • Termín kurzu:25.10.2017
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
  • Délka kurzu:8 hodin
  • Cena kurzu:990 Kč
  • Kapacita:16 míst
  • Volných:4 míst
  • Akreditace MPSV:2017/0045-PC/SP/VP/PP
  • Akreditace MŠMT:v akreditačním řízení

Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky s pravidly komunikace a práce s klientem užívajícím psychoaktivní látky, pomoci porozumět prostředí života a vztahů klientů užívajících psychoaktivní látky. Další důležitou součástí je osvojení dovednosti porozumění své vlastní role v jednání s těmito klienty.
Nedílnou částí je pak seznámení a osvojení technik motivačního rozhovoru. Účastníci získají základní tipy a vodítka k tomu, aby jeho komunikace s klienty užívajícími návykové látky byla smysluplná a přinášela prospěch všem zúčastněným.

 

Kurz je jedním ze sedmi akreditovaných programů a jednoho neakreditovaného, nabízených za zvýhodněnou cenu a zařazených v letošním roce do Multidisciplinárního kurzu v oblasti závislostí 2017 (MDK 2017). 

Účastník může absolvovat libovolný počet kurzů za zvýhodněnou cenu.

Nabídka akreditovaných kurzů za zvýhodněnou cenu v rámci MDK 2017:

Nabídka neakreditovaného kurzu v rámci MDK 2017:

 

Na kurzy z nabídky MDK 2017 se můžete přihlásit prokliknutím na vybraný kurz. 

 
Lektoři kurzu

Mgr. Šárka Licehammerová 
Licehammerova-Sarka-2.jpg

Psycholožka a terapeutka v ambulantním programu Společnosti Podané ruce, o.p.s. Specializuje se na problematiku gamblingu a jeho on-line formy. 

Absolventka čtyřletého psychoterapeutického výcviku v satiterapii, humanisticky orientované integrativní psychoterapii, výcviku v komplexní krizové intervenci, vzdělávacího programu v kolaborativním přístupu Možnosti dialogu a řady dalších odborných kurzů.  

Pracuje na lince důvěry, kde se specializuje na chatové a internetové poradenství. ​