Multidisciplinární kurz v oblasti závislostí - MDK 2017

Chtěli bychom vám nabídnout novou podobu "Multidisciplinárního kurzu v oblasti závislostí" - MDK 2017, který byl podpořen v rámci dotace Jihomoravského kraje.

Letošní multidisciplinární kurz je složený z několika akreditovaných kurzů a jednoho neakreditovaného programu a jeho cílem je seznámit účastníky s vybranými tématy v oblasti závislostí. Kurzy účastníkům zprostředkuje základní teoretické i praktické informace s důrazem na jejich využitelnost v praxi. Absolvovat můžete libovolný počet kurzů.

 


  • Termín kurzu:22.9.2017 - 15.11.2017
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed

Nabídka akreditovaných kurzů za zvýhodněnou cenu v rámci MDK 2017:

 

Nabídka neakreditovaného kurzu v rámci MDK 2017:

 

 Na kurzy z nabídky MDK 2017 se můžete přihlásit prokliknutím na vybraný kurz. Lektoři kurzu

Mgr. Dana Dlouhá 
Groulikova-Danca-foto.jpg

Absolventka Masarykovy univerzity, Fakulty sociálních studií -  obor Sociální páce a Pedagogické fakulty – obor Speciální andragogika. V současné době působí jako lektorka primární prevence ve Společnosti Podané ruce, o.p.s.


Mgr. Michaela Fialová 
Fialova-Michaela_.png

Absolventka PdF MU v Brně, obor Speciální pedagogika - etopedie, adiktologie. Aktuálně studentka doktorského programu MU, PdF, obor speciální pedagogika, specializace adiktologie. V současné době působí jako lektorka primární prevence ve Společnosti Podané ruce, o.p.s. Působila v Republikovém centru vzdělávání poradenského Job clubu pro dlouhodobě nezaměstnané klienty v hmotné nouzi, dále jako lektorka administrativních kurzů pro klienty s psychiatrickým onemocněním a lektorka programů pro děti v pěstounské péči.


Mgr. Magda  Frišaufová PhD. 
magda-small.jpg

Odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce Masarykovy univerzity v Brně. Ve své výukové a výzkumné činnosti se zabývá kritickou sociální prací, participativními přístupy, tématy spojenými s genderem, užíváním drog, bezdomovectvím a sociálním bydlením. Pracovala jako sociální pracovnice v terénních programech v Brně a Blansku a v Poradenském centru v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s. Kromě sociální práce vystudovala také obor politická sociologie na Universitě v Dalarně ve Švédsku a absolvovala roční stáž na univerzitě ve švédském Lundu.   


Mgr. Lukáš Carlos Hrubý 
Carlos.JPG

Psycholog, akreditovaný terapeut, supervizor a lektor. Odborný ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. Ve svých lektorských aktivitách se zaměřuje především na krizovou intervenci a analýzy potřeb.

V minulosti absolvoval dlouhodobou stáž v Holandsku (v Utrechtu a Amsterdamu), zaměřenou na holandská zařízení pro uživatele drog.


Mgr. Šárka Licehammerová 
Licehammerova-Sarka-2.jpg

Psycholožka a terapeutka v ambulantním programu Společnosti Podané ruce, o.p.s. Specializuje se na problematiku gamblingu a jeho on-line formy. 

Absolventka čtyřletého psychoterapeutického výcviku v satiterapii, humanisticky orientované integrativní psychoterapii, výcviku v komplexní krizové intervenci, vzdělávacího programu v kolaborativním přístupu Možnosti dialogu a řady dalších odborných kurzů.  

Pracuje na lince důvěry, kde se specializuje na chatové a internetové poradenství. ​


Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D. 
IMG_1850.JPG

Psycholog, psychoterapeut a supervizor, má soukromou praxi v Brně. Je členem koordinačního týmu skupiny Narativ, která rozvíjí kolaborativní a dialogickou praxi v ČR. Má za sebou více než desetiletou praxi v sociálních službách, stál u rozvoje case managementu v neziskové organizaci Podané ruce.

Vystudoval sociální práci v Prachaticích, psychologii na FF MU v Brně, doktorát v sociální psychologii získal na FSS MU v Brně. Absolvoval studijní pobyt v Houston Galveston Institute u dr. Harlene Anderson a komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii. Věnuje se lektorské činnosti a publikuje.


PaedDr. Martina Richterová Těmínová 
teminova.jpg

Odborná asistentka katedry Adiktologie 1. LF UK, vrchní odborná ředitelka o.s. SANANIM, psychoterapeutka dynamicky orientované psychoterapie, lektorka výcviku SUR, akreditovaná supervizorka ČIS.

Pravidelně přednáší pro studenty, pedagogy i sociální pracovníky. Absolventka Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika.


Ing. Radovan Voříšek 
2014-04-14-15.59.07.jpg

Absolvent Fakulty pedagogické (speciální pedagogika - etopedie), Fakulty stavební (pedagogika odborných předmětů) a Fakulty strojní. Absolvent výcviku psychosociální pomoci Umění pomáhat ISZ. Posledních 20 let se věnuje službám na poli prevence a léčby drogových závislostí jako vedoucí Centra poradenství, předtím jako vedoucí Oddělení prevence a nízkoprahových služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. Působil jako konzultant Ministerstva školství a Ministerstva pro boj s narkotiky v Afghánistánu a o totéž se pokouší i na Ukrajině. Lektor, terapeut, supervizor a certifikátor pro odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, MŠMT ČR. 


Mgr. et Mgr. Edmund Wittmann 
foto_edmund.jpg

Psycholog, psychoterapeut, lektor a vedoucí Doléčovacího centra a Poradny pro alkoholové a jiné závislosti (P centrum Olomouc). Od r. 2012 má soukromou psychologickou praxi. Absolvent studia jednooborové psychologie FF UP v Olomouci a studia pedagogiky na Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, absolvent sebezkušenostního výcviku SUR (Pražský psychoterapeutický institut) a Výcvikového programu České společnosti pro analytickou psychologii akreditovaného u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, extérní učitel v oboru pedagogická psychologie a odborný lektor o.s. Hnutí GO!.