Organizační pokyny

(platné od 7. dubna 2015)

Organizační pokyny v plném znění: zde

Organizační pokyny v kostce:

 • všechny důležité informace potvrzujeme na e-mail uvedený v přihlášce
 • ceny kurzů jsou konečné (akreditované kurzy jsou podle § 57 zák. č. 235/2004 Sb., od DPH osvobozeny, ceny neakreditovaných kurzů jsou uvedeny včetně DPH)
 • Zkratky v čísle akreditace MPSV informují o tom, pro které skupiny pracovníků je daná akreditace platná. (PC - pracovník v sociálních službách, SP - sociální pracovník, VP - vedoucí pracovník, PP - odborná podpora pečujících)
 • 14 dní před kurzem zašleme na e-mail všem přihlášeným informace týkající se kurzu
 • pokud je kurz naplněn, 12-10 dní před kurzem (bude upřesněno v předchozím e-mailu) zasíláme elektronické proforma (zálohové) faktury
 • při neomluvené absenci na kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu
 • platbu za kurz zašlete včas na účet Sberbank (dřívější název Volksbank) 4200034895/6800
 • již uhrazený kurz je možné při nenadálé situaci absolvovat v budoucnu bez nutnosti platit storno poplatek
 • při dodržení podmínek daných akreditací získáte osvědčení o absolvování kurzu
 • pro určité cílové skupiny nabízíme slevy:
  • Studenti presenční formy studia, osoby na mateřské/rodičovské dovolené, nezaměstnaní  a senioři od 60 let věku mohou uplatnit slevu 20 %
  • Pro tři a více osob z jedné organizace poskytujeme slevu 10 %
 • V případě změn, upřesnění apod. nás prosím kontaktujte, předejdeme tak možným nedorozuměním

 


Fakturační údaje:
Společnost Podané ruce o.p.s.
Vídeňská 225/3
639 00 Brno
IČ: 60557621
DIČ: CZ60557621
č. účtu: Sberbank (Volksbank) 4200034895/6800

Pro platby ze zahraničí:
BIC (SWIFT): VBOECZ2Xfd
IBAN: CZ2468000000004200034895