Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží

Úvod do sociálně-právní problematiky při práci s dětmi a mládeží.


  • Termín kurzu:5.12.2017
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
  • Délka kurzu:8 hodin
  • Cena kurzu:1 350 Kč
  • Kapacita:16 míst
  • Volných:13 míst
  • Akreditace MPSV:2016/0641-PC/SP/VP/PP
  • Akreditace MŠMT:7813/2015-1-345
  • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů) ; pracovníci v řídící funkci.

Charakteristika kurzu

Účastnící vzdělávacího programu získají základní orientaci v problematice systému sociálně-právní ochrany dětí a mládeže v ČR včetně platných právních norem. Dozvědí se o rozsahu působnosti, právech a povinnostech mezi pověřenými osobami a poskytování účinné pomoci, o důležitosti multidisciplinární spolupráce při jejím výkonu a vzájemné spolupráci participujících orgánů a institucí.

Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu a základní dovednosti, získají rady a doporučení v rámci modelových řešení konkrétních kazuistik v kontextu sledovaného tématu při řešení obtížných situací.


Po absolvování vzdělávacího kurzu budou účastníci schopni popsat systém sociálně-právní ochrany dětí v ČR a budou se orientovat ve vzájemné spolupráci participujících institucí.

 

 Lektoři kurzu

Mgr. Simona Čubáková 
Cubakova_foto.jpg

Metodička sociální práce na úseku sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Zlínského kraje. Věnuje se konzultační a poradenské činnosti zaměřené na sociálně-právní ochranu dětí a multidisciplinární spolupráci. Vystudovala obor andragogika s sociální práce na UP v Olomouci.

Od roku 1995 přednáší a lektoruje pro pracovníky státních i nestátních organizací. Působí jako facilitátorka případových konferencí, kde sociální síť rodiny a rodina samotná společně hledá východisko z aktuálně nepříznivé situace. V rámci posilování rodičovských kompetencí klientů za pomoci videa figuruje jako tzv. videotrenérka interakcí. Závazná registrace

Před vyplněním si prosím pozorně přečtěte organizační pokyny.

Základní informace

Váš titul (např. Mgr., DiS., Bc.)

např. sociální pracovník, pedagog, student

jak dlouhou máte praxi v souvislosti s Vaším pracovním zařazením (např. 5 let, 7 měsíců...)

kontaktní telefon na Vás (pro případ sdělení náhlých změn těsně před kurzem, nefunkční email apod.). Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše emailová adresa, na kterou Vám potvrdíme přijetí přihlášky a budou zaslány bližší informace před konáním kurzu

(pokud chcete na uvedený e-mail získávat novinky o připravovaných kurzech, mimořádných slevách apod., zaškrtněte toto tlačítko)

Vaše poznámky či požadavky vztahující se ke kurzu (např. jako student bych chtěl požádat o studentskou slevu, uvedená praxe se vztahuje k době mého studia, nyní jsem nastoupila nově do zaměstnání, kde pracuji jako terénní pracovnice, fakturu prosím zašlete na tuto adresu: Jarní 5, která je odlišná od fakturační, předem děkuji)

Do poznámky prosíme uveďte také, zda chcete uplatnit některou z možných slev (viz organizační pokyny).

Fakturační údaje

pokud Vás na kurz vysílá Vaše organizace a bude jej za Vás hradit, ponechte zatrženou možnost. V případě, že se kurzu účastníte jako soukromá osoba, zaškrtněte prosím tlačítko Soukromě

název Vaší organizace s uvedením její právní formy (a.s., o.s., ...)

adresa sídla Vaší organizace, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

IČ Vaší organizace

DIČ Vaší organizace (Pokud máte přiděleno)

kontaktní telefon do Vaší organizace pro případ řešení nesrovnalostí na faktuře apod. Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše adresa, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Pokud potvrzovací email do 24 hodin neobdržíte, kontaktuje nás.