Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží

Úvod do sociálně-právní problematiky při práci s dětmi a mládeží.


  • Termín kurzu:5.12.2017
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Vzdělávací centrum I.E.S., Hilleho 5, Brno-střed
  • Délka kurzu:8 hodin
  • Cena kurzu:1 350 Kč
  • Kapacita:16 míst
  • Volných:5 míst
  • Akreditace MPSV:2016/0641-PC/SP/VP/PP
  • Akreditace MŠMT:7813/2015-1-345
  • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů) ; pracovníci v řídící funkci.

Charakteristika kurzu

Účastnící vzdělávacího programu získají základní orientaci v problematice systému sociálně-právní ochrany dětí a mládeže v ČR včetně platných právních norem. Dozvědí se o rozsahu působnosti, právech a povinnostech mezi pověřenými osobami a poskytování účinné pomoci, o důležitosti multidisciplinární spolupráce při jejím výkonu a vzájemné spolupráci participujících orgánů a institucí.

Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu a základní dovednosti, získají rady a doporučení v rámci modelových řešení konkrétních kazuistik v kontextu sledovaného tématu při řešení obtížných situací.


Po absolvování vzdělávacího kurzu budou účastníci schopni popsat systém sociálně-právní ochrany dětí v ČR a budou se orientovat ve vzájemné spolupráci participujících institucí.

 

 Lektoři kurzu

Mgr. Simona Čubáková 
Cubakova_foto.jpg

Metodička sociální práce na úseku sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Zlínského kraje. Věnuje se konzultační a poradenské činnosti zaměřené na sociálně-právní ochranu dětí a multidisciplinární spolupráci. Vystudovala obor andragogika s sociální práce na UP v Olomouci.

Od roku 1995 přednáší a lektoruje pro pracovníky státních i nestátních organizací. Působí jako facilitátorka případových konferencí, kde sociální síť rodiny a rodina samotná společně hledá východisko z aktuálně nepříznivé situace. V rámci posilování rodičovských kompetencí klientů za pomoci videa figuruje jako tzv. videotrenérka interakcí.