Tvorba zážitkových preventivních programů

Cílem vzdělávacího programu je osvojení základních dovedností a znalostí potřebných k tvorbě preventivních prožitkových lekcí v oblasti rizikového chování.

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Tvorba zážitkových školních preventivních programů.

Zájemci o oblast dramatické výchovy a dramaterapie mohou intenzivněji upevnit své znalosti v kurzu Dramaterapie, kde zažijí praktické ukázky technik vedoucí k redukci tenze, rozvoji empatie, kreativity a k tělesné aktivaci u klienta.

Doporučujeme vzít si vhodné a pohodlné oblečení.


 • Termín kurzu:26.6.2018
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno (dolní vzdělávací místnost)
 • Délka kurzu:8 hodin
 • Cena kurzu:1 350 Kč
 • Kapacita:16 míst
 • Volných:0 míst
 • Akreditace MPSV:2014/1196-PC/SP/VP/PP
 • Akreditace MŠMT:7290/2017-2-454
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů)

Charakteristika kurzu

Program kurzu je koncipován tak, aby si frekventanti osvojili základní dovednosti potřebné pro produkci preventivních programů ve školských zařízeních. Při použití žádoucích metod umožní tyto dovednosti účastníkům preventivně působit na děti a mládež.

Kurz je vhodný pro pedagogické pracovníky, psychology, metodiky prevence, lektory primární prevence, studenty, dobrovolníky aj.

V rámci kurzu bude maximálně posílena praktická část, aplikovatelnost a vazba na reálnou praxi vycházející z konkrétních podmínek. Každý frekventant obdrží stručný písemný material s přehledem probíraných témat, databázi metod a her a odkazy na doporučenou literaturu. 

Osnova

 • Základní principy zážitkové pedagogiky (typy a cíle her)  
 • Metody dramatické výchovy v prevenci rizikového chování, jejich cíle a použití (pantomimicko-pohybové metody, verbálně zvukové metody, grafické a písemné metody, materiálně technické metody)  
 • Struktura, fáze a obsah prožitkové lekce
 • Workshop - tvorba prožitkové lekce zaměřené na konkrétní téma, cílovou skupinu a její potřeby
 • Příklady dobré praxe                                                                                                

 Lektoři kurzu

Mgr. Jan Veselý, PhD. 
Jan-Vesely.jpg

Vedoucí Centra prevence v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s., dramaterapeut, tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky a učitele, lektor teambuidingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně-vzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou. 

Absolvent DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava - obor pedagogika. Externí lektor na PdF UP Olomouc a PdF MU Brno. Člen Asociace dramaterapeutu ČR, Praha a místopředseda sekce primární prevence A.N.O. Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Účastník výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET).