Základy drogové problematiky - MDK 2017

Kurz pro základní přehled v drogové problematice.


 • Termín kurzu:20.10.2017
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Brno, Hilleho 5, Brno - střed
 • Délka kurzu:8 hodin
 • Cena kurzu:990 Kč
 • Kapacita:16 míst
 • Volných:5 míst
 • Akreditace MPSV:2015/0727-PC/SP/VP/PP
 • Akreditace MŠMT:7290/2017-2-454
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů). Pracovníci v manažerské, řídící funkci.

Charakteristika kurzu

Účastnící vzdělávacího programu získají základní orientaci a přehled v problematice drogových závislostí. Program seznámí účastníky se závislostmi, jejich příčinami a přinese přehled nejužívanějších drog. Rovněž obeznámí s účinky drog, zdravotními riziky s tím spojenými a novými trendy na drogovém poli. Předá základní informace o první pomoci, intoxikaci drogami, příznacích zneužívání návykových látek a podá základní informace ohledne drogové prevence. Prostor bude i pro dotazy a diskusi.

Kurz je určen výchovným poradcům, vychovatelům a  pedagogickým, výchovným a sociálním pracovníkům, jejichž specifika práce přednostně nejsou  orientované na drogovou problematiku, ale ve své praxi se mohou s tímto fenoménem setkat. Lekce byly vytvořeny tak, aby vyhověly účastníkům setkávajícím se s různými sociálně – patologickými jevy, kteří potřebují především základní tematické informace usnadňující orientaci v dané problematice.

Obsah kurzu:

 • Typy závislostí, stádia vedoucí k závislosti, příčiny zneužívání návykových látek
 • Členění drog do skupin podle účinku
 • Opiáty, stimulanty, halucinogeny, těkavé látky, trankvelizéry, steroidy
 • První pomoc při intoxikaci návykovými látkami
 • Drogy mládeže, metody preventivních aktivit

 

Kurz je jedním ze sedmi akreditovaných programů a jednoho neakreditovaného, nabízených za zvýhodněnou cenu a zařazených v letošním roce do Multidisciplinárního kurzu v oblasti závislostí 2017 (MDK 2017). 

Účastník může absolvovat libovolný počet kurzů za zvýhodněnou cenu.

Nabídka akreditovaných kurzů za zvýhodněnou cenu v rámci MDK 2017:

Nabídka neakreditovaného kurzu v rámci MDK 2017:

 

Na kurzy z nabídky MDK 2017 se můžete přihlásit prokliknutím na vybraný kurz. 

 Lektoři kurzu

Mgr. Jan Veselý, PhD. 
Jan-Vesely.jpg

Vedoucí Centra prevence v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s., dramaterapeut, tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky a učitele, lektor teambuidingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně-vzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou. 

Absolvent DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava - obor pedagogika. Externí lektor na PdF UP Olomouc a PdF MU Brno. Člen Asociace dramaterapeutu ČR, Praha a místopředseda sekce primární prevence A.N.O. Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Účastník výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET).


Ing. Radovan Voříšek 
2014-04-14-15.59.07.jpg

Absolvent Fakulty pedagogické (speciální pedagogika - etopedie), Fakulty stavební (pedagogika odborných předmětů) a Fakulty strojní. Absolvent výcviku psychosociální pomoci Umění pomáhat ISZ. Posledních 20 let se věnuje službám na poli prevence a léčby drogových závislostí jako vedoucí Centra poradenství, předtím jako vedoucí Oddělení prevence a nízkoprahových služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. Působil jako konzultant Ministerstva školství a Ministerstva pro boj s narkotiky v Afghánistánu a o totéž se pokouší i na Ukrajině. Lektor, terapeut, supervizor a certifikátor pro odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, MŠMT ČR.