Základy krátké intervence pro hráče v herním prostředí (Hradec Králové)

Kurz zaměřený na problematiku gamblingu, situaci v hazardním průmysle v ČR a možnosti využití technik krátké intervence.

Realizace kurzu je dotačně podpořena z prostředků Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


  • Termín kurzu:18.10.2017
  • Čas začátku:09:00
  • Místo konání:Hradec Králové, Liána Coworking, z. s., Areál Pilnáčkovy továrny, Pospíšilova 281
  • Délka kurzu:8 hodin
  • Cena kurzu:600 Kč
  • Kapacita:16 míst
  • Volných:6 míst
  • Akreditace MPSV:A2017/0086-SP/PC/VP

Vzdělávací program je zaměřený na představení možností práce s hazardními hráči metodami krátké intervence.

Účastníkům budou předány základní informace týkající se nelátkových závislostí, možností práce s hazardními hráči v herním prostředí, aktuální situace v oblasti hazardního průmyslu v ČR v kontextu Zákona o hazardních hrách (186/2016 Sb.).

Absolventi mohou získané znalosti a dovednosti využít nejen v přímé práci s hazardními hráči, ale také při navazování kontaktu s provozovnami herního průmyslu, školení a předávání informací jejich personálu o dostupných službách, bezpečném hraní a metodách krátkých intervencí.   

Kurz obsahuje také zážitkové techniky z certifikovaného programu Hra na hraně a kasuistiky práce s lidmi, kteří se potýkají s problematikou nelátkových závislostí. Lektoři kurzu

Bc. Ondřej Mikulášek 
Mikulasek-Ondrej-1.jpg
Terénní sociální pracovník a psychoterapeut. Je absolventem oboru sociální práce ne FF UP. Má výcvik v systemické psychoterapii Umění terapie a v kontaktní práci. V sociálních službách působí od roku 2002. Pracoval jako terénní pracovník s lidmi bez domova ve Zlíně a Olomouci, dále jako vedoucí kontaktního centra a terénních programů v Přerově, jako kurátor pro dospělé na Magistrátu města Zlína a jako psychoterapeut s lidmi s nelátkovou závislostí v Centru komplexní péče pro hazardní hráče ve Zlínském kraji ve Společnosti Podané ruce o.p.s. Od roku 2010 působí jako psychoterapeut ve Středisku sekundární prevence a léčby závislostí ve Vojenské nemocnici v Olomouci. V současnosti působí jako vedoucí Streetwork Zlín ONYX o.p.s. Podílel se na školení v herním prostředí v krátké intervenci pro hazardní hráče.
 
Ve své práci se zaměřuje především na různé formy terénní práce - s lidmi bez domova, s uživateli drog, s lidmi ve výkonu trestu -  a na práci s klienty v jejich přirozeném prostředí a dále na postmoderní přístupy v psychoterapii.