Kontakt

Institut expertních služeb | Společnost Podané ruce o.p.s.

Hilleho 5

602 00 Brno

 

Petra Klašková, koordinátorka vzdělávání

tel: +420 777 916 259

e-mail: ies@podaneruce.cz

Martin Boxan, ředitel IES

tel: +420 777 916 277

e-mail: boxan@podaneruce.cz

 

Neváhejte nás kontaktovat

Fakturační údaje

Společnost Podané ruce o.p.s.

Vídeňská 225/3, 639 00 Brno

IČ: 60557621 , DIČ: CZ60557621

číslo účtu: Sberbank (Volksbank) 4200034895/6800

BIC (SWIFT) : VBOECZ2X

IBAN: CZ2468000000004200034895

Jak se k nám dostanete

Najdete nás v blízkosti centra města, na ulici Hilleho 5. Snadno se k nám dostanete:

  • pěšky z hlavního nádraží (1,3 km),
  • MHD a to tramvajovou linkou č. 3, 5, 9 nebo autobusem 67 zastávka 28. října.
  • autem směr Brno-centrum (exit 194 nebo 196 ze směru Praha, exit 203 ze směru Vyškov).

V domě můžete jít po svých nebo vyjet výtahem do třetího patra pak po schodech do podkroví.

Parkovat lze v blízkých parkovacích domech (např. pod Janáčkovým divadlem), placeném stání v přilehlé ulici Kapitána Jaroše. Případně bezplatně v okolí. Nicméně jde o téměř o centrum města, proto volné bezplatné parkovací místo není vždy jednoduché nalézt.

Bc. Martin Boxan

ředitel centra, projektový manažer/head of center and project manager

Vystudoval FSS MU v Brně v oborech psychologie/sociální politika a sociální práce. Absolvent komplexního programu Systemická supervize a koučování v Institutu Hermés. V letech 2003 – 2008 se věnoval sociální práci s osobami ohroženými závislostmi a lidmi bez domova. Na současné pozici působí od roku 2008.

Profesně se zaměřuje především na organizační rozvoj, projektový management a systemické přístupy v koučinku, supervizi a poradenství.

tel.: +420 777 916 277, email: boxan@podaneruce.cz

Mgr. Klára Šmídová

koordinátorka vzdělávacích aktivit/coordinator of educational programs

Vystudovala sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií v Brně. Dlouhodobě se zabývala problematikou integrace zdravotně postižených osob na trh práce, několik let učila na Masarykově univerzitě a následně na Ostravské univerzitě. V posledních letech se věnovala převážně projektovému managementu. Součástí týmu vzdělávacího centra se stala v lednu 2016 a věnuje se realizaci vzdělávacích kurzů pro odborníky nejen z řad pomáhajících profesí.

tel.: +420 777 916 259, email: ies@podaneruce.cz

 

Mgr. Romana Vašátková

projektová manažerka/project manager

Věnuje se projektu Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu, který je podpořen Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky.

tel.: +420 778 477 279, email: vasatkova@podaneruce.cz

Ing. Miriam Veselá

koordinátorka vzdělávacích aktivit/coordinator of educational programs

Koordinátorka kurzů “na klíč” a akreditačních řízení.

tel.: +420 774 991 623, email: vesela@podaneruce.cz