Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým


Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Základní kurz krizové intervence.

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Základní kurz krizové intervence pro pedagogické pracovníky.

Tento kurz krizové intervence je vedený Mgr. Lukášem Carlosem Hrubým. Absolventům tohoto kurzu doporučujeme navazující Kurz krizové intervence II (16 hod), který je založen na prohloubení zkušeností a nácviku praktických postupů v krizových situacích.

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v sociálních službách.

Účastníci se seznámí s problematikou krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka, jejich příčiny, seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence, zásady vedení rozhovoru s klientem, naučí se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat klienta sociálních služeb. Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci – krizové intervence v situacích, které nastávají u každého klienta sociálních služeb.

 

Osnova 

  • Typologie krizí, proces krizí. Základní terminologie a klíčové pojmy v krizové pomoci. Projevy, spouštěče, specifika.     
  • Krize jako proces z hlediska času, jednotlivé fáze a jejich specifika.
  • Zásady a techniky krizové intervence v sociálních službách. Principy a zásady, užívající se v krizové intervenci.
  • Soubor technik a strategií krizové intervence v sociálních službách.
  • Supervizní a sebezkušenostní část. Aplikace získané teorie a procvičení si praktických dovedností v modelových situacích.
  • Proces krizové intervence v sociálních službách.  Krizová intervence jako proces, jednotlivé fáze intervence a jejich specifika.
  • Specifika krizí u klientů různých sociálních služeb. Příklady z praxe účastníků, analýza, diskuze/ ukázka práce ve skupině.
  • Psychohygiena. Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi.


 Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.