Motivační rozhovory I (základní dovednosti) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou


Vzdělávací program je určený pro pracovníky začínající v oblasti pomáhajících profesí či absolventy škol.

Zájemci mohou dále rozšířit své znalosti v kurzu Motivační rozhovory II a Motivační rozhovory III.

Charakteristika kurzu

Kurz Motivační rozhovory I. zprostředkovává frekventantům základní komunikační, verbální i neverbální dovednosti, nutné k aplikaci metody motivačních rozhovorů. Vede frekventanta k navýšení sebenáhledu v případové práci, učé vést rozhovor vědomě, rozumět právě aplikované intervenci, vlastním tendencím i předsudkům. Kurz pracuje s termíny jako profesní vztah, hranice rolí, bezpečné nastavení vztahu s klientem, práce s odporem. Učí pracovníky, jak zahájit, vést a ukončit spolupráci s klientem tak, aby při práci nelézali motivační zdroje klienta a v průběhu práce s klientem na místo kontroly aplikoval pomoc. Kurz je vhodný pro pracovníky začátečníky či absolventy škol.

    Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.