(PREZENČNĚ/ONLINE) Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů)


“Z důvodu aktuální situace v ČR a s ní souvisejícím nařízením vlády jsme se po dohodě s lektorkou rozhodli kurz přesunout  z původního termínu 26. 11. – 27. 11. 2020  na 17.12. – 18. 12. 2020. Forma vzdělávání (prezenčně nebo online) bude zvolena dle aktuálního nařízení vlády souvisejícího s vývojem epidemiologické situace v ČR. Děkujeme za pochopení.”

 

Kurz je vhodný pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří již absolvovali Motivační rozhovory I (základní dovednosti), nebo již základní komunikační dovednosti, práci se vztahem a hranicemi ovládají ze své praxe. Podmínkou účasti na kurzu není absolvování předchozího kurzu Motivační rozhovory I (základní dovednosti).

Zájemci mohou využít rozšíření problematiky v kurzu Motivační rozhovory III.

Vzdělávací program zprostředkovává frekventantům úvahy a filozofii motivačních intervencí a jejich základních konceptů. Vychází ze zkušeností irských adiktologických odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE – Irish Government, development consultant, trainer). Nabízí rovněž komunikační techniky, které vedou klienta k zamýšlení se nad ambivalencemi, které mu brání k dosažení vysněných cílů. Kurz dále nabízí rozeznání adekvátního načasování intervencí dle sledování potřeb a možností klienta. Program vede frekventanta kurzu k rozeznání signálů změny a schopnosti je plně využít ke prospěchu klienta. Součástí kurzu je i nácvik motivačního kontraktování s klientem tak, aby definované cíle klient hladce zrealizoval. Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.