Seminář „o nás, s námi“


                                    

 

Na tomto semináři se nebude mluvit o druhých a nebude se mluvit v číslech. Budeme mluvit o žitých zkušenostech. Seznámíme Vás s problémy, se kterými jsme se potýkali, když jsme opustili dveře léčebny. Chceme Vám nabídnout pohled z druhé strany na témata jako jsou zkušenosti se závislostí a péčí o rodinu, životem na metadonu, s pobytem ve vězení, nebo si budete moci vyslechnout příběh ženy, jejíž blízký je závislý.

Našim přáním je, aby byla zachována mlčenlivost, protože Vám lektoři budou odkrývat osobní zkušenosti.

Během celého semináře, i během panelové diskuze se budete mít možnost na cokoliv zeptat, ale lektoři si vyhrazují právo neodpovídat na otázky, které by je jakkoliv ohrožovaly.

Seminář je výstupem projektu Street Support Project (https://streetsupport.eu), který je podpořen z programu Erasmus+ a který podpořil vznik a fungování participativních skupin.

 

ANOTACE:

  • Mám zkušenost s užíváním drog. Můžu být dobrá máma?

Sylva a Dominika: Chtěly bychom s vámi sdílet naši zkušenost s užíváním nelegálních látek a rodičovstvím, podělit se o zkušenosti při řešení běžných životních situací, jako je například hledání vhodného pediatra, porodnice nebo bydlení, s nálepkou „feťáka“.
Jak si myslíme, že nás vnímá naše okolí? Náš obvoďák, synova učitelka v MŠ? A jak nás vnímají naše děti…

 

  • Partnerský vztah ve třech (se závislostí)

Hanka: Můj partner se dlouhodobě, ve vlnách, potýká s abstinencí či s aktivním užíváním návykových látek, já zase s rolí blízkého, spoluzávislého. V posledních 3 letech jsme s partnerem prožili dva roky v Londýně, jeden rok v Praze, nyní jsme první měsíc v mém rodném Brně. Centrem příspěvku je pohled ženy středního věku na prožitky a zkušenosti související s orientováním se v novém vztahu současně s orientováním se a hledáním pomoci v neznámém novém prostředí.

 

  • Vězení, místo pro život?

Honza a Johana: Jaké to je být vězněm? Na co člověk myslí, když se za ním zavřou dveře a co se mu odehrává v hlavě, když se vrací zpět do společnosti? Jak nás pobyt ve vězení ovlivnil a co pro nás znamená mít v rejstříku trestů záznam?

Provedeme vás svými zkušenostmi, dáme vám možnost porovnat výkony trestu na odlišných oddílech a pokusíme se vám přiblížit život, který dovádí člověka opakovaně za mříže.

 

  • Poslední dávkou to nekončí

Marek: Nesnažím se skrze svůj příběh lidem přiblížit nebo dramatizovat ty hrůzy, které jsem během své drogové kariéry zažil, ale spíše nastínit průběh mého uvažování, uvědomění a postoj k léčbě samotné a také to, co následovalo po jejím opuštění. Jak jsem se zapojil do chodu společnosti, na co jsem si dával a nedával pozor, moje názory a postoje obecně. Až do chvíle, kdy jsem si uvědomil, že mohu právě skrze svůj příběh pomáhat.

 

  • Život na substituci

Bára, Václav, Mirek: V příspěvku se dozvíte o tom, co to substituce je, jaké má možnosti člověk, který je závislý na opiátech, jakou má substituce výhodu, nevýhodu a co přináší do života. Budeme se zabývat Subutexem, Metadonem a povíme Vám i o zkušenostech z Francie a Španělska.

 

 

MEDAILONKY:

Hanka

Jsem Brňák, již od roku 1969, a své trvalé zázemí zde mám dodnes, přestože ráda cestuji a tak občas žiji v jiných zemích a jiných městech. Baví mě skládání různých úhlů pohledu, hledání souvislostí a řešení, baví mě všímat si, co nás spojuje a co nás dělí. Kdysi jsem na VUT v Brně vystudovala elektro fakultu, v tomto oboru i pracuji. Jsem součástí skupiny Zotavení Brno, zaměřuji se na rodiny a blízké uživatelů návykových látek, což je i mé osobní téma.

 

Dominika

Jsem peer workerka společnosti Podané ruce, matka předškoláka, která má osobní zkušenost se závislostí na drogách a bezdomovectvím a s negativními jevy s tím souvisejícími.

 

Sylva

Je mi 39 let, mám dva syny – 20 a 7 roků. V minulosti jsme si prošla dlouholetou závislostí na pervitinu. V současné době pracuji jako sociální pracovník a ve své práci se snažím využít své zkušenosti s braním drog. Abych se dokázala lépe vyrovnat se svojí minulostí, zapojuji se stále do aktivit spojených s užíváním drog. Jsem členkou skupiny Zotavení a lektorkou preventivních programů, které jsou zaměřené právě na protidrogovou prevenci.

 

Johana

Po dovršení plnoletosti jsem se sbalila a rozhodla se pro život na ulici. Po nějaké době se dobrovolnost změnila v nutnost, drogy se staly jediným smyslem mého bytí a vězení mým dalším domovem. Po deseti letech jsem si uvědomila, že už jsem ztratila příliš a svůj život začala měnit. Nyní pracuji v Poradenském centru Podané ruce jako Peer pracovník, jsem členkou skupin Zotavení a Street Support, občasnou kreslířkou, studentkou, kamarádkou a dcerou.

 

Honza

Pracuji jako Peer ve společnosti Podané ruce. Jsem člověk, který aktivně užívá drogy, žije na ulici a není mu lhostejné jeho okolí, ani lidé kolem. Snažím se aktivně působit na drogové scéně, kde upozorňuji ostatní na přenos nemocí a ve svém volném čase chodím na sběry infekčního materiálu. Také se podílím na vzniku aplikace Čára, která je určená především pro lidi v mé situaci.

 

Petr

Je mi 30 let a pocházím z Brna. Drogy jsem poprvé zkusil v 17 letech, od té doby jsem byl na ulici a přežíval ze dne na den. Celých 10 let jsem se staral o přítelkyni, a to vše až do chvíle, kdy mě srazilo auto…
V současné době se snažím změnit svůj život, postavit se na vlastí nohy, být čistý a hlavně najít chuť k životu.

 

Marek

Jmenuji se Marek a pocházím z Prahy. Moje první zkušenost s drogou byla v 11 letech. V 15 jsem začal jezdit na tekkno party, kde jsem začal užívat a následně zneužívat snad všechny dostupné druhy drog. Má kariéra byla dlouhá, v roce 2013 jsem si uvědomil vážnost situace a nechal si odborně pomoci více jak dlouhou léčbou. Nyní již pět let plně abstinuji, žiji spokojený život a snažím se pomáhat lidem se stejným problémem jako jsem měl já. Založili jsme s kolegou svépomocnou organizaci FAKT, kde v tomto směru působíme v Českých Budějovicích. Začal jsem se zároveň v tomto oboru vzdělávat, abych mohl být ještě více přínosem při řešení této velmi závažné problematiky.

 

Mirek

Je mi 51 let a jsem dlouholetý toxikoman s primární závislostí na opiátech, ale mám zkušenost téměř se všemi drogami dostupnými na českém trhu. V současné době využívám služeb podpůrného pracovního programu Fixpoint, který mi umožňuje uplatňovat své znalosti nabité životem uvnitř tzv. drogové scény a ty přetavit ve společensky prospěšnou činnost. Aktuálně také čerpám substituci Buprenorfinem. 

 

Václav

Jsem toxikoman z Prahy, je mi 37 let a v současné době jsem klientem metadonového centra a resocializačního programu Fixpoint. Už mě unavuje život v drogové komunitě, a protože mám syna a chci mu být dobrým otcem, rozhodl jsem se, se sebou něco udělat.