Podpora osob s duševním onemocněním


Vzdělávací program zprostředkuje základní znalosti v oblasti práce s klienty s duševním onemocněním s důrazem na osoby s poruchami
osobnosti a chování. Cílem je rozvoj dovednosti pro prevenci a zvládání náročného chování uživatelů v kontextu posílení komunikačních
dovedností. Představí postupy, jak spolupracovat s obtížnými klienty, například klienty bez náhledu na duševní onemocnění, bez léčby daného onemocnění, lidí, kteří mají zároveň závislost na návykových látkách apod.

Účastníci budou seznámení s aktuálními trendy  v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním a budou jim představeny možnosti praktické aplikace práce s klienty.

Osnova:

Úvod do problematiky. Orientace v rámci duševního onemocnění

Porozumění projevům duševních poruch/poruch osobnosti a chování

Zásady komunikace s klientem s duševním onemocněním, poruchou osobnosti a chování

Zohlednění v rámci plánování průběhu poskytování sociální služby

Aktuální trendy

    Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.