Poskytování odborných služeb v aplikační místnosti


Vzdělávací program nabízí základní seznámení s provozem  aplikační místnosti. Kromě teoretické části, ve které budou účastníci seznámeni s realizací služby, příslušnou legislativou, metodami či příklady dobré praxe obdobných programů, je součástí programu i návštěva mobilní jednotky. Zde jim bude představeno vybavení (včetně materiálního) i postup s klientem v průběhu služby.

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují v nízkoprahových sociálních službách (zařízení typu terénní programy a kontaktní centra), a tedy pracují s aktivními uživateli návykových látek, ale i zájemcům z ambulantních a pobytových služeb, kde se uživatelé návykových látek vyskytují a pro další pracovníky s potřebou získat nové informace.   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.