Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty


Kurz u MŠMT pod názvem: Práce s motivací učitele a žáka

Kurz rozšíří odbornou výbavu účastníků v oblasti motivace dětí a mladistvých s rizikovým chováním, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou.

Cílem programu je přispět k rozvoji kompetencí pracovníků sociálních služeb specializujících se na práci s rizikovými dětmi a mládeží v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat klienta k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci. Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu v oblasti motivace osobnosti, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou vedoucích k celkové pozitivní změně, budováním dobrých vztahů a efektivní, otevřené komunikaci. Základem programu a přínosem pro účastníky je naučit se „umění“ motivovat své klienty při osvojování nových znalostí, respektovat jejich potřeby, posílit jejich individuální aktivitu a předcházet situacím, které by motivaci snižovali.

Program je zaměřen i prakticky s možností vyzkoušet si konkrétní situace a jejich řešení v rámci modelových situací a zpětné vazby jako účinného nástroje motivace.

 

Osnova kurzu:

Vhled do tématu motivace mladistvého klienta a pracovníka sociálních služeb. Práce s myšlenkovou mapou. Abigail – hra o hodnotách. Divadlo fórum na téma motivace.

Zpětná vazba jako účinný nástroj motivace v kontextu sociálních služeb.

Osobnostní typy a jak je motivovat či nemotivovat. Test osobnostního typu. Modelové situace, sehrávky jednotlivých motivačních rozhovorů.

Řešení konfliktu při práci s dětskými a mladistvými klienty. Rozbor, praktické nástroje pro řešení konfliktu v kontextu sociální služby. Práce s emocemi. Obtížný člen skupiny.

Model Kids´Skills – řešení problému zaměřením na dovednost

Transakční analýza – Komunikační styly. OK – OK. Workshop.

Situační vedení v závislosti na zralosti skupiny a typu úkolu – tj. situační vedení jednotlivců a skupin (vysvětlení jednotlivých kvadrantů, vyzkoušení si modelových situací, rozbor a trénink zadávání úkolů a komunikace v jednotlivých typech situací)

Motivace dětského a mladistvého klienta a skupiny potřeb – poznávací, sociální, výkonové. Možné přístupy při práci se skupinou – naplňování jednotlivých potřeb, příklady z praxe v kontextu sociálních služeb. Balintovská skupina.