(ONLINE) Úvod do telefonické krizové intervence


Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 13.00 hod. s hodinovou přestávkou mezi 1,5 hod. bloky v těchto termínech:

 • 29. – 30. dubna 2020 (8 výukových hodin)
 • 5. – 6. května 2020 (8 výukových hodin)

Program se uskuteční přes aplikaci Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.45 hod. V případě technických potíží zavolejte na tel. č. 777 916 277.

Spojení přes aplikaci Zoom.us si s námi můžete předem vyzkoušet.  Účast je nepovinná a záleží čistě na Vás, zda nabídku využijete.  Je možné si vybrat z následujících termínů a časů. Testování bude probíhat vždy v pondělí od 27. 4. do 18. 5. 2020 od 14:00 do 14:30 nebo od 19:00 – 19:30.  Připojujte se prosím následující odkazy:

testovací místnost v pondělky (14:00-14:30) https://zoom.us/j/99140169873?pwd=aGM1Znpad0hHdFRzbFBOL2RoU0RlZz09 

testovací místnost v pondělky (19:00-19:30) https://zoom.us/j/92794239407?pwd=Yzk2ekNjOE50anBXY1FueFdYdGhmdz09

Podmínky udělené akreditace pro vzdělávací program jsou v souladu s vydanými požadavky MPSV a budou u distanční online formy zachované. 

Anotace programu:

Každý z pracovníků v pomáhajících profesích se může ocitnout v situaci, kdy jej telefonicky kontaktuje rozrušený klient nebo klient v akutní krizi. Program se zaměřuje na pomoc, podporu a stabilizaci klienta v krizovém či jinak náročném stavu prostřednictvím hlasových služeb (pevné sítě, mobilní sítě, internetové sítě). Účastníci se seznámí se specifiky hlasové komunikace s klientem v krizi bez možnosti využití vizuálního klíče, s metodami a postupy telefonické krizové intervence. Zaměřuje se na praktický nácvik kontaktu s klientem v jednotlivých typech hovorů a na osvojení technik hovoru.

Podmínkou účasti je znalost základů krizové intervence nebo absolvování Základní kurz krizové intervence

Osnova

 1. Krizová intervence tváří v tvář versus telefonická krizová intervence. Rozdíly, výhody, nevýhody pro klienta, pracovníka. Praktická komparace KI/TKI. Modelová intervence tváří v tvář a telefonické krizové intervence.
 2. Typologie hovorů v rámci TKI. Představení jednotlivých typů hovorů (informativní, zneužívající, testující, poradenské, krizově-intervenční…
 3. Teoretická východiska TKI. Specifika distanční práce s klientem v hlasovém kontaktu. Metodický rámec TKI. Modelové rozhovory na lince důvěry – poslech a analýza. 
 4. Modelování jednotlivých typů hovorů ve dvojicích..
 5. Seznámení se s historií linek důvěry ve světě a u nás, současnost linek důvěry u nás, ve světě.
 6. Práce s otázkami v TKI. Jednotlivé typy otázek a jejich užití v TKI.
 7. Specifické situace v TKI. Mlčení, pláč, agrese, panika, suicidální tendence.
 8. Specifická témata účastníků. Vedení TKI v konkrétních situacích dle výběru účastníků.
 9. Etický a legislativní kontext TKI.
 10. Osobní reflexe práce v TKI. Psychohygiena v TKI.