(ONLINE) Úvod do telefonické krizové intervence s lektorkou Bohunkou Horskou


Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Anotace programu:

Každý z pracovníků v pomáhajících profesích se může ocitnout v situaci, kdy jej telefonicky kontaktuje rozrušený klient nebo klient v akutní krizi. Program se zaměřuje na pomoc, podporu a stabilizaci klienta v krizovém či jinak náročném stavu prostřednictvím hlasových služeb (pevné sítě, mobilní sítě, internetové sítě). Účastníci se seznámí se specifiky hlasové komunikace s klientem v krizi bez možnosti využití vizuálního klíče, s metodami a postupy telefonické krizové intervence. Zaměřuje se na praktický nácvik kontaktu s klientem v jednotlivých typech hovorů a na osvojení technik hovoru.

Podmínkou účasti je znalost základů krizové intervence nebo absolvování Základní kurz krizové intervence

Osnova

 1. Krizová intervence tváří v tvář versus telefonická krizová intervence. Rozdíly, výhody, nevýhody pro klienta, pracovníka. Praktická komparace KI/TKI. Modelová intervence tváří v tvář a telefonické krizové intervence.
 2. Typologie hovorů v rámci TKI. Představení jednotlivých typů hovorů (informativní, zneužívající, testující, poradenské, krizově-intervenční…
 3. Teoretická východiska TKI. Specifika distanční práce s klientem v hlasovém kontaktu. Metodický rámec TKI. Modelové rozhovory na lince důvěry – poslech a analýza. 
 4. Modelování jednotlivých typů hovorů ve dvojicích..
 5. Seznámení se s historií linek důvěry ve světě a u nás, současnost linek důvěry u nás, ve světě.
 6. Práce s otázkami v TKI. Jednotlivé typy otázek a jejich užití v TKI.
 7. Specifické situace v TKI. Mlčení, pláč, agrese, panika, suicidální tendence.
 8. Specifická témata účastníků. Vedení TKI v konkrétních situacích dle výběru účastníků.
 9. Etický a legislativní kontext TKI.
 10. Osobní reflexe práce v TKI. Psychohygiena v TKI.

Účastníci o kurzu napsali:

 • Kurz bol veľmi podnetný. Oceňujem, že priestor sa venoval aj teórii aj praxi + následnému rozboru hovoru, a sebareflexii. V budúcnosti by mi nevadil ani dlhší test + hlbší rozbor kazuistík.
 • I po dlouholeté praxi se pořád učím nové věci, ráda si připomenu pravidla pro poskytování TKI. Zajímavá témata- klienti s psychiatrickou diagnózou, stálí klienti.
 • Vynikající kurz, zejména díky skvělým lektorům, kteří byli profesionální i laskaví zároveň.

    Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.