(PREZENČNĚ/ONLINE) Představení psychosociálních dovedností v poradenském procesu


Forma vzdělávání (prezenčně nebo online) bude zvolena dle aktuálního nařízení vlády souvisejícího s vývojem epidemiologické situace v ČR. 

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům ve zdravotnictví, personalistům, učitelům a ostaním lidem z pomáhajících profesí.

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je rozvoj základních psychosociálních dovedností důležitých pro vykonávání poradenské praxe, získání a udržení spolupráce s klienty, hledání profesních a osobních hranic.

Kurz je koncipovaný tak, aby se plně propojila teorie, praxe a prožitek. Lektorka v průběhu celého kurzu využívá formy a metody interaktivní výuky, praktického nácviku, řešení modelových situací, reflexe a sebereflexe, práce ve skupinkách a přímé supervize. Předpokladem pro účast na kurzu je zamyšlení se nad otázkou “Jaký jsem, jak vidím sám sebe a jak mě asi vidí druzí?” (Splnění tohoto předpokladu nebude prověřováno).

Osnova:

  • Úvod do problematiky (seznámení s teoretickým a metodologickým rámcem poradenství)
  • Poradenský proces (fáze procesu, práce s časem, rozhovor, neverbální komunikace, kontrakt)
  • Vztah s klientem a jeho prvky
  • Možnosti práce s klienty ve specifických situacích (práce s problémovým klientem, suicidiální klient, odpor atd.)
  • Přístup k emocím klienta
  • Způsoby překlenování komunikačních bariér
  • Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky
  • Podpora, sebepodpora klienta i poradce (podporující i nepodporující postoje a jejich důsledky)
  • Aspekty profesionálního pomáhání
  • Etika a osobnost poradce

  Nelze se registrovat - vyčerpán počet míst