Základy drogové problematiky


Kurz nabízí účastníkům základní vzhled do drogové problematiky. Výklad je zaměřen na představení neujžívanějších drog a jejich účincích na člověka.

Účastnící vzdělávacího programu získají základní orientaci a přehled v problematice drogových závislostí. Program seznámí účastníky se závislostmi, jejich příčinami a přinese přehled nejužívanějších drog. Rovněž obeznámí s účinky drog, zdravotními riziky s tím spojenými a novými trendy na drogovém poli. Předá základní informace o první pomoci, intoxikaci drogami, příznacích zneužívání návykových látek a podá základní informace ohledne drogové prevence. Prostor bude i pro dotazy a diskusi.

Kurz je určen výchovným poradcům, vychovatelům a  pedagogickým, výchovným a sociálním pracovníkům, jejichž specifika práce přednostně nejsou  orientované na drogovou problematiku, ale ve své praxi se mohou s tímto fenoménem setkat. Lekce byly vytvořeny tak, aby vyhověly účastníkům setkávajícím se s různými sociálně – patologickými jevy, kteří potřebují především základní tematické informace usnadňující orientaci v dané problematice. Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.