Závislosti jinak: vliv společnosti, role traumatu a cesta od stigmatizace směrem k závislosti jako příležitosti osobního i společenského růstu


Kurz je zaměřen na téma závislostí v širším kontextu. Nabízí jiné než tradičně rozšířené pohledy na vznik, podobu i funkci závislostí. Vyvrací některé mýty, které se ve společnosti stále objevují, a nabízí hlubší souvislosti v osobní i společenské rovině. Zaměřuje se na roli vývojového traumatu, vliv moderní společnosti, stigmatizace, kriminalizace a války proti drogám. Dotýká se i tématu, jako jsou duchovní aspekty závislosti a nalezení darů, které prožitá zkušenost se závislostí může přinést jedinci i komunitě. Kurz kombinuje přednášku, diskuze, videa a nabídne i sebezkušenostní aktivity. Nedílnou součástí kurzu je i osobní zpracovaná zkušenost lektorky se závislostí a příběhy jejích klientů.

 

Účastníci o kurzu napsali:

Zatím nejlepší kurz, na kterém jsem byla.“