Bc. Lukáš Kudláček

Vedoucí centra Společnosti Podané ruce, lektor a sociální pracovník s praxí v oblasti nízkoprahových a terénních služeb s cílovými skupinami uživatelů návykových látek a ohrožené mládeže. Krom sociální práce se věnuje lektorování soft skills, komunikačních dovedností, programů zaměřených na práci s agresí, sebeobranu, sociální práci a interpersonální komunikaci pro neziskový i soukromý sektor.
Vystudoval FSS MU v Brně v oborech Mediální a komunikační studia a Sociální politika a sociální práce. Absolvoval řadu kurzů v oblastech komunikačních dovedností, sociální práce a projektového řízení.