Mgr. Olga Šustrová

Speciální pedagog, adiktolog, terapeut, supervizor a lektor. Vystudovala speciální pedagogiku – etopedii, je absolventkou sebezkušenostního psychoterapeutického výcvik SUR – Skálův institut (1996) a výcviku Taneční a pohybové terapie (první výcviková skupina TPT v ČR pod záštitou ADTR USA, 1999). V současné době je frekventantkou supervizní části výcviku v hlubině psychoterapeutické metodě Koncentrativně pohybové terapie v Bratislavě. Je členkou certifikačních týmů v rámci Akreditací Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby. Lektorské činnosti se věnuje od r. 1999, jsou to kurzy zaměřené na pohybovou terapii, adiktologii, penitenciání, postpenitenciární péči, sociální práci a prevenci vyhoření. Spolupracovala na Tvorbě standardů, metodik, vzdělávacích programů (Vězeňská služba, Ostravská univerzita, RVKPP Úřad vlády ČR, Klinika adiktologie, Společnost Podané ruce o.p.s., aj.

Poradensky a terapeuticky pracuje od roku 1994 a metodou pohybové terapie od roku 2006, v letech 2006 až 2018 se specializovala ve své práci zejména na osoby se závislostí, zejména ve vězení a dále v doléčovacím centrum, v substituční léčbě a v terapeutické komunitě. Má zkušenosti s vedením skupin pro rizikovou mládež (1999 – 2000) a pro osoby s duševním onemocněním (2008 – 2009). Vede kurzy pohybové terapie zaměřené na využití této metody na v sociální práci. Od roku 2013 má soukromou terapeutickou praxi v Brně, kde preferuje pohybovou terapii – používá a kombinuje metody tanečně pohybové a koncentrativně pohybové terapie. Pracuje skupinově a individuálně. Je místopředsedkyní Asociace tanečně pohybové terapie ČR.