Ing. Michael Sidó

Vystudoval ekonomiku a management. Působil jako redaktor v regionálních redakcích celostátních deníků. Pracoval ve společnosti T-Mobile jako specialista interní komunikace, později ve funkci manažera interní komunikace a senior brand manažera. Při lektorování kurzů vychází především z praktických zkušeností, na příkladech z praxe se lze mnohé naučit. Ve své lektorské praxi se zaměřuje na komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, virtuální charisma, osobní značku, leadership.