Jiří Babic, DiS.

Absolvent VOŠ pedagogické a sociální v Kroměříži, obor sociální pedagogika, v současnosti pracuje jako terénní sociální pracovník s uživateli nealkoholových drog ve Společnosti Podané ruce. V minulosti při škole působil jako dobrovolník v Azylovém domě v Kroměříži. V rámci evropského projektu Leonardo se účastnil dobrovolnické činnosti s lidmi bez přístřeší v Anglii. Dlouhodobě se zajímá o drogy a závislosti a také o videohry, sociální sítě a technologie. Je spoluautor metodiky pro „e-terén“ (terénní sociální práce přes internet) a podílel se na tvorbě brožury pro mladistvé (vydavatel Společnost Podané ruce). V minulosti přednášel na téma „e-terén“ (např. na konferenci České asociace streetwork) ale i o videoherním průmyslu (např. pro Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor školství, mládeže a sportu). Má zkušenosti s preventivními programy pro základní i střední školy a NZDM.