Kristýna Štětinová , DiS.

Pracuje na pozici sociální pracovnice OSPOD ÚMČ Brno – Královo Pole. V sociální oblasti se pohybuje 10 let, posledních 8 let na současné pozici a v minulosti jako terénní sociální pracovnice v Rozkoši bez Rizika. Do problematiky práce na OSPOD měla možnost nahlédnout 
již v době studia na Vyšší odborné škole sociální v Brně, tehdy na Kotlářské ulici, formou cenných praxí právě na OSPOD.

Práci s rodinami se věnuje i prostřednictvím dalšího vzdělávání, kdy absolvovala mimo jiné výcvik facilitace případových konferencí. Kromě toho působí v Brně v multidisciplinárním Týmu pro mládež. Své znalosti získané studiem i praxí předává dále studentům vysokých a vyšších odborných škol.