Mgr. Jan Veselý, PhD.

Metodický vedoucí Centra prevence v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s., supervizor, kouč, dramaterapeut, konzultant, poradce a tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky, učitele a rodiče, lektor teambuidingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně – vzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou. Má dvacetiletou praxi v pomáhajících profesích s přímou klientskou prací i s řízením sociální práce v neziskovém sektoru. Působí jako lektor vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti práce s motivací, krizí, dramaterapie, poradenství v sociální práci a v problematice závislostí. Je externím pedagogem PdF MU v Brně a Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc. 

Absolvent DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava – obor pedagogika. Člen Asociace dramaterapeutu ČR, Praha a místopředseda sekce primární prevence A.N.O. Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Absolvent dlouhodobého výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET).