Mgr. Jana Ženíšková

Sociální pracovnice, v přímé práci s klienty působí již 30 let. Významnou dobu profesního života strávila v drogových službách, a to v oblasti kontaktní práce, ambulantní léčby a ve věznicích.

Od roku 2011 pracuje v organizaci Amalthea, která stála na začátku rozšiřování případových a rodinných konferencí při práci s ohroženými rodinami s dětmi.

Mimo jiné vyučovala externě na Univerzitě Hradec Králové, působí jako lektor, supervizor a mediátor v oblasti rodinných sporů.