Mgr. Klára Svozilová

Lektorka je sociální pracovnice a psychoterapeutka, vystudovala sociální práci a poradenství na UP Olomouc a na Ostravské univerzitě, absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Systemické terapii – Umění pomáhat, komplexní výcvik v mediaci a řadu dalších odborných kurzů.

Má 9 let praxe v přímé práci s klienty, v současné době pracuje s lidmi bez domova a se zadluženými lidmi. Během působení v projektu „Vzestupná spirála – pomoc s dluhy“ iniciovala vznik svépomocné skupiny dlužníků v Olomouci.