Mgr. Michaela Fialová

Absolventka PdF MU v Brně, obor Speciální pedagogika – etopedie, adiktologie. Aktuálně studentka doktorského programu MU, PdF, obor speciální pedagogika, specializace adiktologie. V současné době působí jako lektorka primární prevence ve Společnosti Podané ruce, o.p.s. Působila v Republikovém centru vzdělávání poradenského Job clubu pro dlouhodobě nezaměstnané klienty v hmotné nouzi, dále jako lektorka administrativních kurzů pro klienty s psychiatrickým onemocněním a lektorka programů pro děti v pěstounské péči.