Mgr. Veronika Vymětalová

Lektorka kurzů v oblasti poradenství, krizové intervence, týmové spolupráce a osobnostního rozvoje. Supervizorka, odbornice na poradenství, členka České společnosti pro Gestalt terapii.

Absolventka sociální pedagogiky a poradenství na FF MU a PdF MU, komplexního psychoterapeutického výcvikového programu v Gestalt psychoterapii, výcviku v systemické terapii a koučování.