PhDr. Andrea Lásková

Supervizorka, terapeutka, facilitátorka, krizová interventka, soudní znalkyně a pedagožka.

Absolvovala studium sociologie a sociální politiky a sociální práce na Filozofické fakultě MU v Brně a složila rigorózní zkoušku z oboru sociální práce na KU v Ružomberoku. Dále absolvovala psychoterapeutický výcvik v Dynamicky orientované psychoterapii a výcvik v Rozvojové a Případové supervizi. Od konce 90. let 20. století vyučuje odborné předměty na Vyšší odborné škole sociální v Brně a to především: Teorie a metody sociální práce a Supervizi. Stejnou dobu pracuje jako krizová interventka na Modré lince, kde sedm let působila i jako vedoucí týmu a později 6 let v její správní radě. V roce 2019 byla jmenována soudní znalkyní v oboru sociální práce. Je spoluautorkou knihy Internet jako cesta pomoci (Slon, 2010).

Svým klientům nabízí kontakt nejen tváří v tvář, ale také přes chat či videokonferenci, popřípadě telefonu. Ve své praxi se zaměřuje na krizovou intervenci, dlouhodobou psychoterapii, facilitaci případových konferencí a individuální, skupinovou, týmovou a manažerskou supervizi.