PhDr. Andrea Lásková

Vystudovala sociální práci a sociologii na FF MU Brno. Dále absolvovala psychoterapeutický a supervizní výcvik. Působí jako krizová interventka na lince důvěry a ve své soukromé praxi pracuje jako supervizorka, terapeutka, facilitátorka a soudní znalkyně v oboru sociální práce.  Na Vyšší odborné škole sociální vyučuje předměty vztahující se k práci s klientem. Je spoluautorkou knihy Internet jako cesta pomoci (nakladatelství SLON, 2010).