PhDr. Andrea Lásková

Vystudovala sociální práci a sociologii na FF MU Brno. Dále absolvovala psychoterapeutický a supervizní výcvik. Působila jako krizová interventka na lince důvěry a soudní znalkyně v oboru sociální práce. Aktuálně ve své soukromé praxi pracuje jako supervizorka, terapeutka a facilitátorka. Na Vyšší odborné škole sociální vyučuje předměty vztahující se k práci s klientem. Je spoluautorkou knihy Internet jako cesta pomoci (nakladatelství SLON, 2010) a knihy Vítejte na chatu, můžete začít psát (APSS, 2021).