PhDr. Markéta Greplová

Absolventka jednooborové psychologie na FF UP a sociální práce na CMTF UP v Olomouci. Ve své praxi se věnuje především terapeutické a poradenské práci s klienty, zaměřené na osobní rozvoj, včetně karierového poradenství a zvládání dluhové situace; dále pak personálnímu poradenství pro organizace a supervizím na všech úrovních. Jako lektorka přednáší v řadě akreditovaných kurzů a výcvikových seminářů.