Organizační pokyny

(platné od 7. dubna 2015)

Organizační pokyny v plném znění: zde

Informace o nakládání s osobními údaji: zde

 

Organizační pokyny v kostce:

 • přihláška je potvrzena automatickým e-mailem
 • bližší informace ke kurzu zasíláme e-mailem 2 týdny před konáním
 • odhlášení je možné prostřednictvím e-mailu (ies@podaneruce.cz)
 • odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50% z kurzovného + 21% sazba DPH z účtované částky
 • při neomluvené absenci účtujeme kurzovné v plné výši
 • faktura Vám bude zaslána e-mailem zhruba do tří dní po konání kurzu
 • ceny kurzů jsou konečné (akreditované kurzy jsou od DPH osvobozeny, ceny neakreditovaných kurzů jsou uvedeny vč. DPH)
 • při dodržení podmínek daných akreditací získáte osvědčení o absolvování kurzu
 • zkratky v čísle akreditace MPSV informují o tom, pro které skupiny pracovníků je daná akreditace platná. (PC – pracovník v sociálních službách, SP – sociální pracovník, VP – vedoucí pracovník, PP – odborná podpora pečujících)
 • na vyžádání je možné poskytnou slevu z kurzovného:
  • 20%: studenti (denní studium), osoby na mateřské/rodičovské dovolené, nezaměstnaní, důchodci
  • 10%: při přihlášení 3 a více osob z jedné organizace na tentýž kurz