Společnost Podané ruce, NZDM, Václavská, Brno

Zaměstnanci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Brně