Výměna zkušeností, porovnání kvality služeb: Pracovníci terénních programů a kontaktních center diskutovali ve Znojmě

 

Kontaktní centra a terénní programy Společnosti Podané ruce patří ke službám, kde jsou pracovníci v každodenním kontaktu s klienty, kteří se z důvodu užívání návykových látek v daný moment nacházejí ve velmi obtížné životní situaci. Kromě kontinuálního odborného vzdělávání se pracovníkům osvědčilo také vzájemné setkávání s výměnou zkušeností. Hlavním tématem toho letošního byla spolupráce s […]