(ONLINE) Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi


Z důvodu stále špatné epidemiologické situace se program bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Vzdělávací program slouží k lepšímu pochopení Romů a je určený pro pracovníky nízkoprahových klubů, volnočasových center, dobrovolníky a další pracovníky poskytující sociální služby, kteří pracují s romskou mládeži a chtějí při své práci poznat specifika této minority a získat nové podněty a inspiraci pro práci s touto cílovou skupinou. Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se zvyky, tradicemi a fungováním tradičních romských rodin, poskytnout jim informace o specifikách této cílové skupiny, o rozdílech v pojetí norem a hodnot mezi Romy a majoritní společnosti. Záměrem kurzu je získání kompetencí a praktických zkušeností jak pomocí vhodných efektivních technik a metod pracovat s romskými dětmi a jejich rodiči, naučí se, jak zvládat krizové situace a konflikty a jakým způsobem komunikovat s touto cílovou skupinou a odolávat předsudkům.