Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi


Vzdělávací program slouží k lepšímu pochopení Romů a je určený pro pracovníky nízkoprahových klubů, volnočasových center, dobrovolníky a další pracovníky poskytující sociální služby, kteří pracují s romskou mládeži a chtějí při své práci poznat specifika této minority a získat nové podněty a inspiraci pro práci s touto cílovou skupinou. Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se zvyky, tradicemi a fungováním tradičních romských rodin, poskytnout jim informace o specifikách této cílové skupiny, o rozdílech v pojetí norem a hodnot mezi Romy a majoritní společnosti. Záměrem kurzu je získání kompetencí a praktických zkušeností jak pomocí vhodných efektivních technik a metod pracovat s romskými dětmi a jejich rodiči, naučí se, jak zvládat krizové situace a konflikty a jakým způsobem komunikovat s touto cílovou skupinou a odolávat předsudkům.