Kompletní seznam kurzů

Níže naleznete seznam všech kurzů Institutu expertních služeb, které máme připraveny k realizaci. Pokud byste měli zájem o kurz, který v naší nabídce nenaleznete, prosím kontaktujte nás, rádi pro vás takový kurz ve spolupráci s našimi lektory připravíme.

 

KURZY KRIZOVÉ INTERVENCE

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA TERAPEUTICKOU A PORADENSKOU ČINNOST

 

EXPRESIVNÍ TERAPIE:

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA LÁTKOVÉ I NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

 

KURZY PRO PEDAGOGY, METODIKY PREVENCE A PRACOVNÍKY NZDM

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA MANAGEMENT ORGANIZACÍ

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA MĚKKÉ DOVEDNOSTI

 

KURZY SPECIFICKÉ

 • Šetrná sebeobrana v kontextu sociální práce (16h, akreditace MPSV)
 • Základy speciální sebeobrany – specializační nástavba (8h, bez akreditace )
 • Základy první pomoci (4h, bez akreditace)
 • Vzdělávací kurz pro protidrogové koordinátory (akreditace MV)
 • Základní výcvik v recovery koučování (150h, bez akreditace)
 • Podpora terénní práce u bezdomovců v oblasti požární ochrany (3h, bez akreditace)

 

PŘEDNÁŠKY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO FIRMY

 • Alkohol a drogy na pracovišti
 • Online závislosti
 • Šikana na pracovišti
 • Zvládání agrese
 • Krizová intervence
 • Zvládání stresu
 • Sebeobrana
 • Teambuilding
 • Supervize
 • Koučink
 • Gambling a další