Kompletní seznam kurzů

Níže naleznete seznam všech kurzů Institutu expertních služeb, které máme připraveny k realizaci. Pokud byste měli zájem o kurz, který v naší nabídce nenaleznete, prosím kontaktujte nás, rádi pro vás takový kurz ve spolupráci s našimi lektory připravíme.

 

KURZY KRIZOVÉ INTERVENCE

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA TERAPEUTICKOU A PORADENSKOU ČINNOST

 

EXPRESIVNÍ TERAPIE:

KURZY ZAMĚŘENÉ NA LÁTKOVÉ I NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

 

KURZY PRO PEDAGOGY, METODIKY PREVENCE A PRACOVNÍKY NZDM

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA MANAGEMENT ORGANIZACÍ

 • Manažerská komunikace – vedení týmů, motivace, koučink (24h, akreditace MŠMT)
 • Leadership I. (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Leadership II. (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Inspekce kvality a jak se na ně připravit (8h, akreditace MPSV)
 • Přiznání k dani z příjmu u NNO (8h-16h, bez akreditace)
 • Vedení účetnictví a účetní závěrka v příkladech pro NNO (8h-16h, bez akreditace)
 • Základy personalistiky pro pracovníky v organizacích sociálních služeb (8-16h, bez akreditace)
 • Teambuilding – vedení a budování pracovních týmů v sociální práci (24h, akreditace MŠMT)
 • Základy projektového řízení a myšlení (8h, akreditace MPSV)

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA MĚKKÉ DOVEDNOSTI

 

KURZY SPECIFICKÉ

 • Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb (24h, bez akreditace)
 • Základy speciální sebeobrany – specializační nástavba (8h, bez akreditace )
 • Základy první pomoci (4h, bez akreditace)
 • Vzdělávací kurz pro protidrogové koordinátory (akreditace MV)
 • Základní výcvik v recovery koučování (150h, bez akreditace)
 • Podpora terénní práce u bezdomovců v oblasti požární ochrany (3h, bez akreditace)

 

PŘEDNÁŠKY PRO FIRMY

 • Alkohol a drogy na pracovišti
 • Online závislosti
 • Šikana na pracovišti
 • Zvládání agrese
 • Krizová intervence
 • Zvládání stresu
 • Požární bezpečnost
 • Sebeobrana
 • Gambling a další