navrh_web_01

Institut Expertních Služeb

Poskytujeme systematické vzdělávání odborníků v oblasti sociálních služeb, školských a zdravotnických zařízení nebo v jiných pomáhajících profesích. Pro odbornou i širší veřejnost pořádáme konference, semináře a workshopy s lokálními i mezinárodně uznávanými experty. Zakládáme si na poskytování kvalitního vzdělávání v aktuálních tématech s ohledem na potřeby účastníků.

Využíváme širokou lektorskou základnu složenou z odborníků v jednotlivých oblastech. Vzdělávací centrum i většina kurzů, které nabízíme, je akreditována u MPSV a MŠMT a nově zavádíme také akreditace MV ČR. Na přání zajišťujeme akreditaci kurzů u České asociace sester i dalších akreditačních autorit.

Podílí se na získávání a realizaci evropských grantů a dalších projektů, navazuje mezinárodní spolupráci s dalšími obdobně zaměřenými nevládními organizacemi.

Tradice
od roku 1999

5000+
účastníků

Akreditace
MPSV a MŠMT

Otevřené
kurzy

Kurzy
na míru

Zázemí
v Brně

Aktuality

Aktuální nabídka kurzů
Vyhledávání
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Podané ruce

Poskytujeme služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů pro děti a mládež, programů postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. Prostřednictvím zázemí profesionální organizace, která je nepostradatelným partnerem institucí a aktérů v oblasti prevence a léčby závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží, uspokojujeme celospolečenskou poptávku po kvalitních sociálních a zdravotnických službách.

www.podaneruce.cz