Aktuální kurzy

Název kurzu Termín Délka Volných
míst
Cena
Zvládání agrese – možnosti a limity práce s různými druhy agrese 21. 9. — 22. 9. 2020 16 hod. 1 2990 Kč
Manažerská komunikace II 24. 9. 2020 8 hod. 11 1600 Kč
Nové Využití expresivních přístupů v pomáhajících profesích 24. 9. — 25. 9. 2020 16 hod. 9 2990 Kč
Efektivní zpětná vazba 25. 9. 2020 8 hod. 3 1600 Kč
Nové Workshop pro sociální pracovníky: Preventivní e-terénní sociální práce v online prostředí hazardu 29. 9. — 2. 10. 2020 40 hod. 6 0 Kč
Základy etopedie a její využití v sociální práci 30. 9. — 1. 10. 2020 16 hod. 0 2990 Kč
Nové Videohry a sociální sítě – problematika netolismu a terénní sociální práce ve virtuálním prostředí 6. 10. 2020 8 hod. 3 1600 Kč
Nové Sitting – základy práce s uživateli psychedelik 7. 10. 2020 8 hod. 0 1600 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) 8. 10. — 9. 10. 2020 16 hod. 0 2990 Kč
Gambling I 13. 10. 2020 8 hod. 0 1600 Kč
Nové Gambling II 14. 10. 2020 8 hod. 4 1600 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 15. 10. — 16. 10. 2020 16 hod. 0 2990 Kč
Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí 19. 10. — 21. 10. 2020 20 hod. 0 4050 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 21. 10. — 22. 10. 2020 16 hod. 0 2990 Kč
Tvorba zážitkových preventivních programů 22. 10. 2020 8 hod. 16 1600 Kč
Nové Přístup zaměřený na řešení v praxi 26. 10. — 27. 10. 2020 16 hod. 3 2990 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 3. 11. — 4. 11. 2020 16 hod. 6 2990 Kč
Prevence relapsu 4. 11. — 5. 11. 2020 16 hod. 0 2990 Kč
Nové Příprava a podání návrhu o oddlužení klienta 9. 11. 2020 8 hod. 13 1600 Kč
Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty 10. 11. — 11. 11. 2020 16 hod. 0 2990 Kč
Nové Stres management 12. 11. 2020 8 hod. 10 1600 Kč
Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích 18. 11. 2020 8 hod. 10 1600 Kč
Hranice práce s klientem 19. 11. 2020 8 hod. 12 1600 Kč
Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy 20. 11. 2020 6 hod. 10 1350 Kč
V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích 23. 11. — 24. 11. 2020 16 hod. 4 2990 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) 26. 11. — 27. 11. 2020 16 hod. 2 2990 Kč
Nové Základy nenásilné komunikace v sociálních službách 1. 12. — 2. 12. 2020 16 hod. 11 2990 Kč
Představení psychosociálních dovedností v poradenském procesu 10. 12. — 11. 12. 2020 16 hod. 8 2990 Kč
Gambling I 14. 12. 2020 8 hod. 15 1600 Kč
Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) 17. 12. — 18. 12. 2020 16 hod. 0 2990 Kč
Nové Úvod do systemické práce s páry a s rodinami 20. 4. 2021 8 hod. 16 1690 Kč
Práce s traumatem u dětí a dospělých 22. 4. — 23. 4. 2021 16 hod. 14 3190 Kč
Případové a rodinné konference – setkání klienta, rodiny a odborníků 16. 6. — 17. 6. 2021 16 hod. 16 3190 Kč