Aktuální kurzy

Název kurzu Termín Délka Volných
míst
Cena
LAST MINUTE sleva 25%* – Přístup zaměřený na řešení v praxi 7. 12. — 8. 12. 2022 16 hod. 8 3490 Kč
ZRUŠENO Představení psychosociálních dovedností v poradenském procesu 12. 12. — 13. 12. 2022 16 hod. 12 3490 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 15. 12. — 16. 12. 2022 16 hod. 1 3490 Kč
(ONLINE) Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích 21. 3. 2023 8 hod. 15 1890 Kč
Nové (ONLINE) Etické otázky v doprovázení náhradní rodinné péči 28. 3. 2023 8 hod. 16 1890 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 29. 3. — 30. 3. 2023 16 hod. 10 3490 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 12. 4. — 13. 4. 2023 16 hod. 16 3490 Kč
Hranice práce s klientem 13. 4. 2023 8 hod. 16 1890 Kč
(ONLINE) Základy projektového řízení a myšlení 18. 4. 2023 8 hod. 14 1890 Kč
Představení základních konceptů gestalt terapie využitelných v pomáhajících profesích 19. 4. — 20. 4. 2023 16 hod. 13 3490 Kč
Základy nenásilné komunikace v sociálních službách 26. 4. — 27. 4. 2023 16 hod. 14 3490 Kč
Krizová intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 3. 5. — 4. 5. 2023 16 hod. 15 3490 Kč
Stress management 9. 5. 2023 8 hod. 16 1890 Kč
Základy psychiatrie a práce s klientem s psychiatrickou diagnózou 15. 5. — 16. 5. 2023 16 hod. 16 3490 Kč
Prevence relapsu 17. 5. — 18. 5. 2023 16 hod. 16 3490 Kč
Možnosti práce s nespolupracujícím klientem 22. 5. — 23. 5. 2023 16 hod. 16 3490 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 24. 5. — 25. 5. 2023 16 hod. 16 3490 Kč
Emoční inteligence v sociální praxi 25. 5. 2023 8 hod. 16 1890 Kč
Práce s traumatem u dětí a dospělých 29. 5. — 30. 5. 2023 16 hod. 16 3490 Kč
Základy drogové problematiky 1. 6. 2023 8 hod. 16 1890 Kč
Tvorba zážitkových preventivních programů 15. 6. 2023 8 hod. 16 1890 Kč
Efektivní podpora klienta s duševním onemocněním v kontextu duální diagnózy, bezdomovectví a dlouhodobé absence léčby 21. 6. — 22. 6. 2023 16 hod. 16 3490 Kč