Aktuální kurzy

Název kurzu Termín Délka Volných
míst
Cena
Arteterapie – využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích 12. 9. — 14. 9. 2022 24 hod. 10 4650 Kč
Práce s traumatem u dětí a dospělých 12. 9. — 13. 9. 2022 16 hod. 0 3490 Kč
Prevence relapsu 14. 9. — 15. 9. 2022 16 hod. 0 3490 Kč
Nové Základy problematiky závislostního chování 19. 9. 2022 8 hod. 8 1890 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 20. 9. — 21. 9. 2022 16 hod. 3 3490 Kč
Využití expresivních přístupů v pomáhajících profesích 22. 9. — 23. 9. 2022 16 hod. 9 3490 Kč
Nové Efektivní podpora klienta s duševním onemocněním v kontextu duální diagnózy, bezdomovectví a dlouhodobé absence léčby 22. 9. 2022 8 hod. 9 1890 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorem Ladislavem Ptáčkem 3. 10. — 4. 10. 2022 16 hod. 16 3490 Kč
Základy etopedie a její využití v sociální práci 5. 10. — 6. 10. 2022 16 hod. 13 3490 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 12. 10. — 13. 10. 2022 16 hod. 0 3490 Kč
Nové Základy psychiatrie a práce s klientem s psychiatrickou diagnózou 17. 10. — 18. 10. 2022 16 hod. 7 3490 Kč
Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty 20. 10. — 21. 10. 2022 16 hod. 13 3490 Kč
Nové Šetrná sebeobrana v kontextu sociální práce 25. 10. — 26. 10. 2022 16 hod. 14 3490 Kč
Sociálně – právní minimum 1. 11. — 2. 11. 2022 16 hod. 13 3490 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 3. 11. — 4. 11. 2022 16 hod. 7 3490 Kč
(ONLINE) Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 7. 11. — 8. 11. 2022 16 hod. 12 3490 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 9. 11. — 10. 11. 2022 16 hod. 2 3490 Kč
Práce s klientem ohroženým suicidálním jednáním 11. 11. 2022 8 hod. 13 1890 Kč
Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí 14. 11. — 16. 11. 2022 20 hod. 2 4450 Kč
Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství 21. 11. — 22. 11. 2022 16 hod. 15 3490 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Andreou Láskovou 23. 11. — 24. 11. 2022 16 hod. 13 3490 Kč
Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) s lektorem Ladislavem Ptáčkem 29. 11. — 30. 11. 2022 16 hod. 15 3490 Kč
Nové Pomoc obětem trestné činnosti 6. 12. 2022 8 hod. 16 1890 Kč
Přístup zaměřený na řešení v praxi 7. 12. — 8. 12. 2022 16 hod. 16 3490 Kč
Představení psychosociálních dovedností v poradenském procesu 12. 12. — 13. 12. 2022 16 hod. 15 3490 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 15. 12. — 16. 12. 2022 16 hod. 13 3490 Kč