Aktuální kurzy

Název kurzu Termín Délka Volných
míst
Cena
(ONLINE) Úvod do dluhového poradenství 3. 10. 2023 8 hod. 7 1890 Kč
VSTUPNÍ KURZ – Představení systému služeb v oblasti závislostí (pouze pro nové pracovníky SPR o.p.s.) 5. 10. 2023 8 hod. 0 1890 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 5. 10. — 6. 10. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
(ONLINE) Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 10. 10. — 11. 10. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
Prevence relapsu 11. 10. — 12. 10. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
(ONLINE) Základy projektového řízení a myšlení 17. 10. 2023 8 hod. 8 1890 Kč
Sebepoškozování u dětí a mladistvých 18. 10. — 19. 10. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
(ONLINE) Stress management 24. 10. 2023 8 hod. 13 1890 Kč
Nové Sabotéři – jak rozpoznat a ovládnout mentální brzdy uvnitř naší hlavy a využít svůj potenciál naplno 25. 10. 2023 8 hod. 1 1890 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorem Ladislavem Ptáčkem 1. 11. — 2. 11. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
Základy nenásilné komunikace v sociálních službách 6. 11. — 7. 11. 2023 16 hod. 1 3490 Kč
(ONLINE) Hodnocení a hodnotící pohovory 7. 11. 2023 8 hod. 14 1890 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Andreou Láskovou 8. 11. — 9. 11. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
Práce s traumatem u klienta sociálních služeb 13. 11. — 14. 11. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 15. 11. — 16. 11. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
Práce s motivací s dětmi a mladistvými 20. 11. — 21. 11. 2023 16 hod. 6 3490 Kč
Základy první pomoci 22. 11. 2023 4 hod. 16 1090 Kč
Nové Attachment_Teorie citové vazby v pomáhajících profesích s MUDr. Davidem Skorunkou 27. 11. — 28. 11. 2023 16 hod. 10 3490 Kč
Práce s klientem ohroženým suicidálním jednáním 29. 11. 2023 8 hod. 1 1890 Kč
Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 30. 11. — 1. 12. 2023 16 hod. 1 3490 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 6. 12. — 7. 12. 2023 16 hod. 4 3490 Kč
Nové Specifická prevence pro nízkoprahové programy 14. 12. 2023 8 hod. 10 1890 Kč