Aktuální kurzy

Název kurzu Termín Délka Volných
míst
Cena
Hranice práce s klientem 18. 9. 2019 8 hod. 15 1600 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 19. 9. — 20. 9. 2019 16 hod. 12 2990 Kč
Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi 25. 9. — 26. 9. 2019 16 hod. 15 2990 Kč
Možnosti práce s nespolupracujícím klientem 3. 10. — 4. 10. 2019 16 hod. 13 2990 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 9. 10. — 10. 10. 2019 16 hod. 13 2990 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 15. 10. — 16. 10. 2019 16 hod. 10 2990 Kč
Úvod do problematiky poruch příjmu potravy 22. 10. — 22. 10. 2019 8 hod. 16 1600 Kč
Nové Motivace klienta sociálních služeb 24. 10. 2019 8 hod. 14 1600 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) 29. 10. — 30. 10. 2019 16 hod. 11 2990 Kč
Základy drogové problematiky 31. 10. 2019 8 hod. 16 1600 Kč
Nové Etická reflexe – základní nástroj sociální práce 5. 11. — 6. 11. 2019 16 hod. 16 2990 Kč
Nové Základy nenásilné komunikace v sociálních službách 7. 11. — 8. 11. 2019 16 hod. 15 2990 Kč
Prevence relapsu 14. 11. — 15. 11. 2019 16 hod. 12 2990 Kč
Práce s uživateli konopných drog v léčebných a poradenských službách 18. 11. — 20. 11. 2019 48 hod. 16 8400 Kč
Nové Případové a rodinné konference – setkání klienta, rodiny a odborníků 21. 11. — 22. 11. 2019 16 hod. 15 2990 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) 28. 11. — 29. 11. 2019 16 hod. 10 2990 Kč
Jak na online závislosti u dětí a mladistvých 4. 12. 2019 8 hod. 15 1600 Kč
Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu 16. 12. — 18. 12. 2019 20 hod. 10 3500 Kč