Aktuální kurzy

Název kurzu Termín Délka Volných
míst
Cena
Nové (ONLINE) Etické otázky v doprovázení náhradní rodinné péči 28. 3. 2023 8 hod. 0 1890 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 29. 3. — 30. 3. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 12. 4. — 13. 4. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
Hranice práce s klientem 13. 4. 2023 8 hod. 10 1890 Kč
LAST MINUTE sleva 25%* – (ONLINE) Základy projektového řízení a myšlení 18. 4. 2023 8 hod. 13 1890 Kč
Představení základních konceptů gestalt terapie využitelných v pomáhajících profesích 19. 4. — 20. 4. 2023 16 hod. 5 3490 Kč
Základy nenásilné komunikace v sociálních službách 26. 4. — 27. 4. 2023 16 hod. 14 3490 Kč
Využití prvků ergoterapie v pomáhajících profesích 2. 5. 2023 8 hod. 13 1890 Kč
Krizová intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 3. 5. — 4. 5. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
Stress management 9. 5. 2023 8 hod. 16 1890 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 11. 5. — 12. 5. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
Základy psychiatrie a práce s klientem s psychiatrickou diagnózou 15. 5. — 16. 5. 2023 16 hod. 4 3490 Kč
Prevence relapsu 17. 5. — 18. 5. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
Možnosti práce s nespolupracujícím klientem 22. 5. — 23. 5. 2023 16 hod. 7 3490 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 24. 5. — 25. 5. 2023 16 hod. 10 3490 Kč
Emoční inteligence v sociální praxi 25. 5. 2023 8 hod. 13 1890 Kč
Práce s traumatem u klienta sociálních služeb 29. 5. — 30. 5. 2023 16 hod. 0 3490 Kč
Nové Doporučené postupy zvládání infekčních onemocnění u uživatelů návykových látek 31. 5. 2023 8 hod. 15 1890 Kč
Základy drogové problematiky 1. 6. 2023 8 hod. 0 1890 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 8. 6. — 9. 6. 2023 16 hod. 1 3490 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) s lektorem Ladislavem Ptáčkem 13. 6. — 14. 6. 2023 16 hod. 12 3490 Kč
Tvorba zážitkových preventivních programů 15. 6. 2023 8 hod. 10 1890 Kč
Efektivní podpora klienta s duševním onemocněním v kontextu duální diagnózy, bezdomovectví a dlouhodobé absence léčby 21. 6. — 22. 6. 2023 16 hod. 11 3490 Kč
VSTUPNÍ KURZ – Představení systému služeb v oblasti závislostí (pouze pro nové pracovníky SPR o.p.s.) 22. 6. 2023 8 hod. 15 1890 Kč
Nové Závislosti jinak: vliv společnosti, role traumatu a cesta od stigmatizace směrem k závislosti jako příležitosti osobního i společenského růstu 11. 9. — 12. 9. 2023 16 hod. 7 3490 Kč
Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí 18. 9. — 20. 9. 2023 20 hod. 6 4450 Kč
Etické otázky v doprovázení náhradní rodinné péči 21. 9. 2023 8 hod. 15 1890 Kč
Prevence relapsu 11. 10. — 12. 10. 2023 16 hod. 16 3490 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorem Ladislavem Ptáčkem 1. 11. — 2. 11. 2023 16 hod. 15 3490 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Andreou Láskovou 8. 11. — 9. 11. 2023 16 hod. 16 3490 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 15. 11. — 16. 11. 2023 16 hod. 16 3490 Kč
Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 30. 11. — 1. 12. 2023 16 hod. 9 3490 Kč