Aktuální kurzy

Název kurzu Termín Délka Volných
míst
Cena
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 12. 8. — 13. 8. 2020 16 hod. 2 2990 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) 13. 8. — 14. 8. 2020 16 hod. 7 2990 Kč
Prevence relapsu 26. 8. — 27. 8. 2020 16 hod. 0 2990 Kč
Jak na online závislosti u dětí a mladistvých 3. 9. 2020 8 hod. 0 1600 Kč
Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství 8. 9. — 9. 9. 2020 16 hod. 0 2990 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 9. 9. — 10. 9. 2020 16 hod. 7 2990 Kč
Jak na online závislosti u dětí a mladistvých 15. 9. 2020 8 hod. 8 1600 Kč
Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží 16. 9. 2020 8 hod. 15 1600 Kč
Zvládání agrese – možnosti a limity práce s různými druhy agrese 21. 9. — 22. 9. 2020 16 hod. 11 2990 Kč
Manažerská komunikace II 24. 9. 2020 8 hod. 11 1600 Kč
Nové Využití expresivních přístupů v pomáhajících profesích 24. 9. — 25. 9. 2020 16 hod. 11 2990 Kč
Efektivní zpětná vazba 25. 9. 2020 8 hod. 12 1600 Kč
Základy etopedie a její využití v sociální práci 30. 9. — 1. 10. 2020 16 hod. 6 2990 Kč
Nové Videohry a sociální sítě – problematika netolismu a terénní sociální práce ve virtuálním prostředí 6. 10. 2020 8 hod. 13 1600 Kč
Nové Sitting – základy práce s uživateli psychedelik 7. 10. 2020 8 hod. 10 1600 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) 8. 10. — 9. 10. 2020 16 hod. 5 2990 Kč
Gambling I 13. 10. 2020 8 hod. 0 1600 Kč
Nové Gambling II 14. 10. 2020 8 hod. 6 1600 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 15. 10. — 16. 10. 2020 16 hod. 8 2990 Kč
Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí 19. 10. — 21. 10. 2020 20 hod. 0 4050 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 21. 10. — 22. 10. 2020 16 hod. 7 2990 Kč
Nové Teorie a praxe zážitkové pedagogiky I. 22. 10. — 23. 10. 2020 16 hod. 16 2990 Kč
Nové Přístup zaměřený na řešení v praxi 26. 10. — 27. 10. 2020 16 hod. 13 2990 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 3. 11. — 4. 11. 2020 16 hod. 12 2990 Kč
Prevence relapsu 4. 11. — 5. 11. 2020 16 hod. 8 2990 Kč
Nové Příprava a podání návrhu o oddlužení klienta 9. 11. 2020 8 hod. 14 1600 Kč
Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty 10. 11. — 11. 11. 2020 16 hod. 0 2990 Kč
Nové Stres management 12. 11. 2020 8 hod. 13 1600 Kč
Prevence syndromu vyhoření 18. 11. — 19. 11. 2020 16 hod. 16 2990 Kč
V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích 23. 11. — 24. 11. 2020 16 hod. 13 2990 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) 26. 11. — 27. 11. 2020 16 hod. 11 2990 Kč
Nové Základy nenásilné komunikace v sociálních službách 1. 12. — 2. 12. 2020 16 hod. 16 2990 Kč
Představení psychosociálních dovedností v poradenském procesu 10. 12. — 11. 12. 2020 16 hod. 11 2990 Kč
Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) 17. 12. — 18. 12. 2020 16 hod. 3 2990 Kč
Nové Úvod do systemické práce s páry a s rodinami 20. 4. 2021 8 hod. 16 1700 Kč