Aktuální kurzy

Název kurzu Termín Délka Volných
míst
Cena
(ONLINE) Práce s klientem ohroženým suicidálním jednáním 14. 3. 2024 8 hod. 12 1890 Kč
(ONLINE) Úvod do první pomoci při šikanování 19. 3. 2024 8 hod. 0 1890 Kč
VSTUPNÍ KURZ – Představení systému služeb v oblasti závislostí (pouze pro nové pracovníky SPR o.p.s.) – Brno 21. 3. 2024 8 hod. 0 1990 Kč
Základy první pomoci 3. 4. 2024 4 hod. 9 1090 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 4. 4. — 5. 4. 2024 16 hod. 0 3690 Kč
Sebepoškozování u dětí a mladistvých 8. 4. — 9. 4. 2024 16 hod. 8 3690 Kč
Nové Narůstající tendence sebepoškozování u dětí a dospívajících – praktický workshop 10. 4. 2024 8 hod. 6 1990 Kč
Nové Kontrolovaná konzumace alkoholu v podmínkách nízkroprahové služby 15. 4. 2024 8 hod. 11 1990 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 16. 4. — 17. 4. 2024 16 hod. 0 3690 Kč
Základy psychiatrie a práce s klientem s psychiatrickou diagnózou 22. 4. — 23. 4. 2024 16 hod. 0 3690 Kč
Prevence relapsu 24. 4. — 25. 4. 2024 16 hod. 0 3690 Kč
Závislosti jinak: vliv společnosti, role traumatu a cesta od stigmatizace směrem k závislosti jako příležitosti osobního i společenského růstu 29. 4. — 30. 4. 2024 16 hod. 0 3690 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 2. 5. — 3. 5. 2024 16 hod. 0 3690 Kč
Krizová intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 6. 5. — 7. 5. 2024 16 hod. 15 3690 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) s lektorem Ladislavem Ptáčkem 13. 5. — 14. 5. 2024 16 hod. 9 3690 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 15. 5. — 16. 5. 2024 16 hod. 6 3690 Kč
Úvod do problematiky poruch příjmu potravy 21. 5. 2024 8 hod. 14 1990 Kč
Možnosti prevence syndromu vyhoření, techniky psychohygieny 22. 5. 2024 8 hod. 9 1990 Kč
V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích 5. 6. — 6. 6. 2024 16 hod. 12 3690 Kč
Nové Podpora osob s duševním onemocněním 10. 6. 2024 8 hod. 11 1990 Kč
Nové Case management v sociální práci 12. 6. — 13. 6. 2024 16 hod. 13 3690 Kč
VSTUPNÍ KURZ – Představení systému služeb v oblasti závislostí (pouze pro nové pracovníky SPR o.p.s.) – Olomouc 13. 6. 2024 8 hod. 14 1990 Kč
Nové Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí a mladistvých 17. 6. — 18. 6. 2024 16 hod. 16 3690 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 19. 6. — 20. 6. 2024 16 hod. 12 3690 Kč
(ONLINE) Úvod do první pomoci při šikanování 24. 7. 2024 8 hod. 16 1890 Kč
Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství 31. 7. — 1. 8. 2024 16 hod. 16 3690 Kč
Nové Poskytování odborných služeb v aplikační místnosti 4. 9. 2024 6 hod. 16 1590 Kč