Aktuální kurzy

Název kurzu Termín Délka Volných
míst
Cena
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 16. 2. — 17. 2. 2022 16 hod. 9 3190 Kč
Nové Předcházení nástrahám ve světě financí u dětí a mladistvých 2. 3. — 3. 3. 2022 16 hod. 12 0 Kč
(ONLINE) Efektivní zpětná vazba 17. 3. 2022 8 hod. 12 1690 Kč
(ONLINE) Zvládání konfliktů v pracovním týmu 18. 3. 2022 8 hod. 16 1690 Kč
Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství 23. 3. — 24. 3. 2022 16 hod. 13 3190 Kč
Specifická témata krizové intervence – Krize jako ztráta, ztráta jako krize 29. 3. 2022 8 hod. 11 1690 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 30. 3. — 31. 3. 2022 16 hod. 10 3190 Kč
Představení psychologického přístupu M. H. Ericksona pro poradenské pracovníky 6. 4. — 7. 4. 2022 16 hod. 16 3190 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 7. 4. — 8. 4. 2022 16 hod. 12 3190 Kč
(ONLINE) Leadership I. 7. 4. 2022 8 hod. 12 1690 Kč
(ONLINE) Leadership II. 8. 4. 2022 8 hod. 14 1690 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 12. 4. — 13. 4. 2022 16 hod. 14 3190 Kč
Nové (ONLINE) Hodnocení a hodnotící pohovory 12. 4. 2022 8 hod. 14 1690 Kč
(ONLINE) Emoční inteligence v sociální praxi 21. 4. 2022 8 hod. 16 1690 Kč
Práce s traumatem u dětí a dospělých 21. 4. — 22. 4. 2022 16 hod. 0 3190 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) s lektorem Ladislavem Ptáčkem 26. 4. — 27. 4. 2022 16 hod. 9 3190 Kč
(ONLINE) Základy time managementu v pomáhajících profesích 26. 4. 2022 8 hod. 15 1690 Kč
Nové Problematika ADHD u dětí ve školním věku 27. 4. 2022 8 hod. 11 1690 Kč
Sitting – základy práce s uživateli psychedelik 5. 5. 2022 8 hod. 13 1690 Kč
Přístup zaměřený na řešení v praxi 11. 5. — 12. 5. 2022 16 hod. 15 3190 Kč
Krizová intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 17. 5. — 18. 5. 2022 16 hod. 12 3190 Kč
Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 19. 5. — 20. 5. 2022 16 hod. 16 3190 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 25. 5. — 26. 5. 2022 16 hod. 15 3190 Kč
Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží 27. 5. 2022 8 hod. 14 1690 Kč
V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích 31. 5. — 1. 6. 2022 16 hod. 14 3190 Kč
Využití expresivních přístupů v pomáhajících profesích 2. 6. — 3. 6. 2022 16 hod. 11 3190 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorem Ladislavem Ptáčkem 8. 6. — 9. 6. 2022 16 hod. 14 3190 Kč
Prevence relapsu 15. 6. — 16. 6. 2022 16 hod. 2 3190 Kč
Pomoc obětem trestné činnosti 23. 6. 2022 8 hod. 16 1690 Kč