Aktuální kurzy

Název kurzu Termín Délka Volných
míst
Cena
(ONLINE) Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty 11. 5. — 12. 5. 2021 16 hod. 5 3190 Kč
Nové Vzdělávací modul – Práce s dětmi a mladistvými 11. 5. 2021 hod. 23 0 Kč
(ONLINE) Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi 12. 5. — 13. 5. 2021 16 hod. 5 3190 Kč
Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí 17. 5. — 19. 5. 2021 20 hod. 4 4250 Kč
(ONLINE) Zvládání konfliktů v pracovním týmu 20. 5. 2021 8 hod. 4 1690 Kč
Nové (ONLINE) Základy projektového řízení a myšlení 21. 5. 2021 8 hod. 11 1690 Kč
Arteterapie – využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích 25. 5. — 27. 5. 2021 24 hod. 0 4590 Kč
(ONLINE) V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích 26. 5. — 27. 5. 2021 16 hod. 1 3190 Kč
Nové Přístup zaměřený na řešení v praxi 31. 5. — 1. 6. 2021 16 hod. 0 3190 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Martinou Vávrovou 31. 5. — 1. 6. 2021 16 hod. 2 3190 Kč
Specifická témata krizové intervence – Krize jako ztráta, ztráta jako krize 2. 6. 2021 8 hod. 8 1690 Kč
Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 3. 6. — 4. 6. 2021 16 hod. 0 3190 Kč
Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy 4. 6. 2021 6 hod. 0 1450 Kč
Příprava a podání návrhu o oddlužení klienta 7. 6. 2021 8 hod. 15 1690 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 9. 6. — 10. 6. 2021 16 hod. 0 3190 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorem Ladislavem Ptáčkem 10. 6. — 11. 6. 2021 16 hod. 13 3190 Kč
Případové a rodinné konference – setkání klienta, rodiny a odborníků 16. 6. — 17. 6. 2021 16 hod. 12 3190 Kč
Prevence relapsu 16. 6. — 17. 6. 2021 16 hod. 0 3190 Kč
Práce s uživateli konopných drog v léčebných a poradenských službách 22. 6. — 24. 6. 2021 48 hod. 12 8600 Kč
Nové Využití prvků ergoterapie v pomáhajících profesích 25. 6. 2021 8 hod. 9 1690 Kč
Práce s traumatem u dětí a dospělých 6. 9. — 7. 9. 2021 16 hod. 0 3190 Kč
Prevence relapsu 15. 9. — 16. 9. 2021 16 hod. 7 3190 Kč
Úvod do problematiky poruch příjmu potravy 21. 9. 2021 8 hod. 14 1690 Kč
Nové Problematika ADHD u dětí ve školním věku 22. 9. 2021 8 hod. 15 1690 Kč
Představení psychologického přístupu M. H. Ericksona pro poradenské pracovníky 23. 9. — 24. 9. 2021 16 hod. 16 3190 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorem Ladislavem Ptáčkem 23. 9. — 24. 9. 2021 16 hod. 14 3190 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 7. 10. — 8. 10. 2021 16 hod. 6 3190 Kč
Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží 7. 10. 2021 8 hod. 14 1690 Kč
Krizová intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 12. 10. — 13. 10. 2021 16 hod. 6 3190 Kč
Prezentační dovednosti 14. 10. 2021 8 hod. 16 1690 Kč
Využití expresivních přístupů v pomáhajících profesích 14. 10. — 15. 10. 2021 16 hod. 15 3190 Kč
Manipulace a jak se proti ní bránit v pomáhajících profesích 15. 10. 2021 8 hod. 16 1690 Kč
Úvod do problematiky sebepoškozování u dětí a mladistvých 18. 10. — 19. 10. 2021 16 hod. 16 3190 Kč
Jak na online závislosti u dětí a mladistvých 19. 10. 2021 8 hod. 14 1690 Kč
Nové Představení narativního přístupu pro pracovníky pomáhajících profesí 20. 10. — 21. 10. 2021 16 hod. 16 3190 Kč
Představení základních konceptů gestalt terapie využitelných v pomáhajících profesích 25. 10. — 26. 10. 2021 16 hod. 14 3190 Kč
Nové Chcete kvalitu nebo efektivitu? (aneb Kvalita a efektivita v sociálních službách) 26. 10. 2021 8 hod. 16 1690 Kč
Úvod do první pomoci při šikanování 27. 10. 2021 8 hod. 15 1690 Kč
Sociálně – právní minimum 3. 11. — 4. 11. 2021 16 hod. 16 3190 Kč
Hra na hraně – program zaměřený na prevenci gamblingu 4. 11. — 5. 11. 2021 16 hod. 16 3190 Kč
Nové Práce s klientem ohroženým suicidálním jednáním 5. 11. 2021 8 hod. 15 1690 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Andreou Láskovou 10. 11. — 11. 11. 2021 16 hod. 13 3190 Kč
Prevence drogových závislostí 10. 11. — 11. 11. 2021 16 hod. 16 3190 Kč
Videohry a sociální sítě – problematika netolismu a terénní sociální práce ve virtuálním prostředí 23. 11. 2021 8 hod. 15 1690 Kč
Nové Úvod do problematiky práce s agresí klienta 24. 11. 2021 8 hod. 16 1690 Kč
Nové Možnosti prevence syndromu vyhoření, techniky psychohygieny 25. 11. 2021 8 hod. 14 1690 Kč
Individuální plánování sociální služby 26. 11. 2021 8 hod. 15 1690 Kč
Základy nenásilné komunikace v sociálních službách 30. 11. — 1. 12. 2021 16 hod. 16 3190 Kč
Úvod do telefonické krizové intervence 1. 12. — 2. 12. 2021 16 hod. 16 3190 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 8. 12. — 9. 12. 2021 16 hod. 0 3190 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou 9. 12. — 10. 12. 2021 16 hod. 16 3190 Kč
Představení psychosociálních dovedností v poradenském procesu 15. 12. — 16. 12. 2021 16 hod. 16 3190 Kč