Aktuální kurzy

Název kurzu Termín Délka Volných
míst
Cena
Dramaterapie 27. 11. — 29. 11. 2019 20 hod. 7 4200 Kč
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) 28. 11. — 29. 11. 2019 16 hod. 0 2990 Kč
Prezentační dovednosti 2. 12. 2019 8 hod. 9 1600 Kč
Nové Efektivní zpětná vazba 3. 12. 2019 8 hod. 1 1600 Kč
Jak na online závislosti u dětí a mladistvých 4. 12. 2019 8 hod. 0 1600 Kč
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) 5. 12. — 6. 12. 2019 16 hod. 3 2990 Kč
Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu 16. 12. — 18. 12. 2019 20 hod. 2 3500 Kč
Nové Úvod do telefonické krizové intervence 11. 3. — 12. 3. 2020 16 hod. 16 2990 Kč
Základy etopedie a její využití v sociální práci 18. 3. — 19. 3. 2020 16 hod. 16 2990 Kč
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 25. 3. — 26. 3. 2020 16 hod. 16 2990 Kč
Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty 31. 3. — 1. 4. 2020 16 hod. 16 2990 Kč
Prevence relapsu 8. 4. — 9. 4. 2020 16 hod. 16 2990 Kč
Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí 21. 4. — 23. 4. 2020 20 hod. 6 4050 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 22. 4. — 23. 4. 2020 16 hod. 16 2990 Kč
Gambling I. 27. 4. 2020 8 hod. 16 1600 Kč
Nové Gambling II. 28. 4. 2020 8 hod. 16 1600 Kč
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 29. 4. — 30. 4. 2020 16 hod. 16 2990 Kč
Zvládání agrese – možnosti a limity práce s různými druhy agrese 14. 5. — 15. 5. 2020 16 hod. 13 2990 Kč
Manažerská komunikace I. 18. 5. 2020 8 hod. 16 1600 Kč
Manažerská komunikace II 19. 5. 2020 8 hod. 16 1600 Kč
Kurz krizové intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 9. 6. — 10. 6. 2020 16 hod. 16 2990 Kč
Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) 11. 6. — 12. 6. 2020 16 hod. 15 2990 Kč