(ONLINE) Manipulace a jak se proti ní bránit v pomáhajících profesích


Kurz se uskuteční distanční online formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 13.00 hod. s hodinovou přestávkou mezi 1,5 hod. bloky v těchto termínech:

  • 25. května 2020 (4 výukové hodiny)
  • 26. května 2020 (4 výukové hodiny)

Program se uskuteční přes aplikaci Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslaná vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.45 hod. V případě technických potíží zavolejte na tel. č. 777 916 277.

Spojení přes aplikaci Zoom.us si s námi můžete předem vyzkoušet.  Účast je nepovinná a záleží čistě na Vás, zda nabídku využijete.  Je možné si vybrat z následujících termínů a časů. Testování bude probíhat vždy v pondělí od 27. 4. do 18. 5. 2020 od 14:00 do 14:30 nebo od 19:00 – 19:30.  Připojujte se prosím následující odkazy:

testovací místnost v pondělky (14:00-14:30) https://zoom.us/j/99140169873?pwd=aGM1Znpad0hHdFRzbFBOL2RoU0RlZz09 

testovací místnost v pondělky (19:00-19:30) https://zoom.us/j/92794239407?pwd=Yzk2ekNjOE50anBXY1FueFdYdGhmdz09

Podmínky udělené akreditace pro vzdělávací program jsou v souladu s vydanými požadavky MPSV a budou u distanční online formy zachované. 

 

Kurz zaměřený na odhalení manipulace v komunikaci a možnosti, jak na ni efektivně reagovat.

Hlavními cíli kurzu jsou rozeznání manipulativních postupů protistrany a umění vhodné reakce na manipulaci jak ve vztahu s klienty sociálních služeb, tak v rámci pracovního týmu. Kurz popisuje partnerské jednání založené na rovnováze ve vzájemném vztahu, uvědomění si vlastní sebehodnoty a respekt vůči vlastnímu prostoru při jednání s druhými lidmi. Na tomto pozadí je v průběhu kurzu definováno manipulativní jednání jednotlivců i běžné iracionální mechanismy, které ovlivňují, zkreslují a manipulují lidské vnímání. Popsané typy manipulativních postupů slouží k jejich snadnější identifikaci. Možné reakce na manipulaci založené na asertivním přístupu jsou ve velké míře prakticky procvičovány.

Školení zahrnuje ve velké míře praktické příklady, ilustrace a cvičení. 

Přidanou hodnotou kurzu je přesah diskutovaných témat a využití probíraných postupů rovněž do mimopracovního kontextu.

Struktura kurzu:

  • Co je to manipulace? Jak poznat, že jsem subjektem manipulativního jednání a chování? Jak konkrétně se projevuje v situacích, v nichž se ocitá sociální pracovník?
  • Sebehodnota, ilustrace druhů chování podle vnímání své sebehodnoty ve vztahu k ostatním lidem
  • Nežádoucí dopady manipulativního jednání         
  • Druhy manipulativního jednání, nečestné taktiky v mezilidském jednání
  • Naši manipulátoři. Behaviorální mechanismy, vlivy výchovy jak manipulátoři lidské mysli. Běžné chyby a zkreslení ve vnímání, základní potřeby související se sebehodnocením člověka. Příklady iracionálního chování.
  • Rozhodování. Jednotlivé kroky rozhodovacího procesu (D.I.T.O.R.) k analýze možností reakce a dopadů. Případová studie.
  • Reakce na manipulaci.Technika STOP ke získání prostoru pro rozhodování, reakci, převzetí kontroly nad situací.
  • Asertivní techniky uplatnitelné při zpracování manipulativního chování.