Manipulace a jak se proti ní bránit v pomáhajících profesích


Kurz zaměřený na odhalení manipulace v komunikaci a možnosti, jak na ni efektivně reagovat.

Hlavními cíli kurzu jsou rozeznání manipulativních postupů protistrany a umění vhodné reakce na manipulaci jak ve vztahu s klienty sociálních služeb, tak v rámci pracovního týmu. Kurz popisuje partnerské jednání založené na rovnováze ve vzájemném vztahu, uvědomění si vlastní sebehodnoty a respekt vůči vlastnímu prostoru při jednání s druhými lidmi. Na tomto pozadí je v průběhu kurzu definováno manipulativní jednání jednotlivců i běžné iracionální mechanismy, které ovlivňují, zkreslují a manipulují lidské vnímání. Popsané typy manipulativních postupů slouží k jejich snadnější identifikaci. Možné reakce na manipulaci založené na asertivním přístupu jsou ve velké míře prakticky procvičovány.

Školení zahrnuje ve velké míře praktické příklady, ilustrace a cvičení. 

Přidanou hodnotou kurzu je přesah diskutovaných témat a využití probíraných postupů rovněž do mimopracovního kontextu.

Struktura kurzu:

  • Co je to manipulace? Jak poznat, že jsem subjektem manipulativního jednání a chování? Jak konkrétně se projevuje v situacích, v nichž se ocitá sociální pracovník?
  • Sebehodnota, ilustrace druhů chování podle vnímání své sebehodnoty ve vztahu k ostatním lidem
  • Nežádoucí dopady manipulativního jednání         
  • Druhy manipulativního jednání, nečestné taktiky v mezilidském jednání
  • Naši manipulátoři. Behaviorální mechanismy, vlivy výchovy jak manipulátoři lidské mysli. Běžné chyby a zkreslení ve vnímání, základní potřeby související se sebehodnocením člověka. Příklady iracionálního chování.
  • Rozhodování. Jednotlivé kroky rozhodovacího procesu (D.I.T.O.R.) k analýze možností reakce a dopadů. Případová studie.
  • Reakce na manipulaci.Technika STOP ke získání prostoru pro rozhodování, reakci, převzetí kontroly nad situací.
  • Asertivní techniky uplatnitelné při zpracování manipulativního chování.