(ONLINE) Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty


Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod  (1,5 hodiny je počítáno na přestávky).

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

Podmínky udělené akreditace pro vzdělávací program jsou v souladu s vydanými požadavky MPSV a budou u distanční online formy zachované. 

 

Kurz rozšíří odbornou výbavu účastníků v oblasti motivace dětí a mladistvých s rizikovým chováním, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou.

Cílem programu je přispět k rozvoji kompetencí pracovníků sociálních služeb specializujících se na práci s rizikovými dětmi a mládeží v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat klienta k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci. Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu v oblasti motivace osobnosti, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou vedoucích k celkové pozitivní změně, budováním dobrých vztahů a efektivní, otevřené komunikaci. Základem programu a přínosem pro účastníky je naučit se „umění“ motivovat své klienty při osvojování nových znalostí, respektovat jejich potřeby, posílit jejich individuální aktivitu a předcházet situacím, které by motivaci snižovali.

Program je zaměřen i prakticky s možností vyzkoušet si konkrétní situace a jejich řešení v rámci modelových situací a zpětné vazby jako účinného nástroje motivace.

Osnova kurzu:

Vhled do tématu motivace mladistvého klienta a pracovníka sociálních služeb. Práce s myšlenkovou mapou. Abigail – hra o hodnotách. Divadlo fórum na téma motivace.

Zpětná vazba jako účinný nástroj motivace v kontextu sociálních služeb.

Osobnostní typy a jak je motivovat či nemotivovat. Test osobnostního typu. Modelové situace, sehrávky jednotlivých motivačních rozhovorů.

Řešení konfliktu při práci s dětskými a mladistvými klienty. Rozbor, praktické nástroje pro řešení konfliktu v kontextu sociální služby. Práce s emocemi. Obtížný člen skupiny.

Model Kids´Skills – řešení problému zaměřením na dovednost

Transakční analýza – Komunikační styly. OK – OK. Workshop.

Situační vedení v závislosti na zralosti skupiny a typu úkolu – tj. situační vedení jednotlivců a skupin (vysvětlení jednotlivých kvadrantů, vyzkoušení si modelových situací, rozbor a trénink zadávání úkolů a komunikace v jednotlivých typech situací)

Motivace dětského a mladistvého klienta a skupiny potřeb – poznávací, sociální, výkonové. Možné přístupy při práci se skupinou – naplňování jednotlivých potřeb, příklady z praxe v kontextu sociálních služeb. Balintovská skupina.