Den otevřených dveří v Centru komplexní péče a Kontaktním centru v Prostějově

Zajímá Vás drogová problematika nebo nelátkové závislosti jako je gambling či sázení? Zveme Vás na Den otevřených dveří pro laickou i odbornou veřejnost, který se bude konat 7. 6. 2018 od 9 – 16 hodin v Centru komplexní péče a Kontaktním centru v Prostějově.

Přijďte se podívat k nám do  Centra komplexní péče a K-centra , ve kterém se denně setkáváme s uživateli návykových látek, lidmi s problémem s hazardním hraním, rodiči, partnery a jinými osobami blízkými při řešení jejich situace. Seznámíte se s prostředím, ve kterém služby poskytujeme. Rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se činnosti Společnosti Podané ruce o.p.s. a chodu našeho Centra komplexní péče  a Kontaktního centra v Prostějově.

Najdete nás na ulici Vrahovická 83 (Dům služeb ve Vrahovicích) v Prostějově.

 

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE V OLOMOUCKÉM KRAJI

Pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním v oblasti patologického hraní, sázení, závislosti na online počítačových hrách, workoholismu. Poskytuje také služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. 
Snižuje negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

 

 

 

KONTAKTNÍ CENTRUM V PROSTĚJOVĚ

Usiluje o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním, podporuje a motivovuje ke změně životního stylu a zlepšení kvality jejich života po zdravotní, sociální a psychické stránce, a to prostřednictvím poskytování ambulantní a terénní sociální služby v prostějovském regionu. Pro osoby blízké uživatelům a široké veřejnosti nabízí odborné poradenství a zároveň chrání společnost před možnými negativními důsledky plynoucími ze životního stylu osob s návykovým chováním. Služby poskytujeme anonymně a bezplatně.