Nové Hranice práce s klientem 18. 9. 2019
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 19. 9. — 20. 9. 2019
Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi 25. 9. — 26. 9. 2019
Možnosti práce s nespolupracujícím klientem 3. 10. — 4. 10. 2019
Základy první pomoci 7. 10. 2019
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 9. 10. — 10. 10. 2019
Kurz krizové intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 15. 10. — 16. 10. 2019
Úvod do problematiky poruch příjmu potravy 22. 10. — 22. 10. 2019
Nové Motivace klienta sociálních služeb 24. 10. 2019
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) 29. 10. — 30. 10. 2019
Základy drogové problematiky 31. 10. 2019
Nové Etická reflexe – základní nástroj sociální práce 5. 11. — 6. 11. 2019
Nové Základy nenásilné komunikace v sociálních službách 7. 11. — 8. 11. 2019
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 12. 11. — 13. 11. 2019
Prevence relapsu 14. 11. — 15. 11. 2019
Práce s uživateli konopných drog v léčebných a poradenských službách 18. 11. — 20. 11. 2019
Nové Případové a rodinné konference – setkání klienta, rodiny a odborníků 21. 11. — 22. 11. 2019
Nové Sitting – základy práce s uživateli psychedelik 25. 11. 2019
Dramaterapie 27. 11. — 29. 11. 2019
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) 28. 11. — 29. 11. 2019
Úvod do problematiky prezentačních dovedností v sociálních službách 2. 12. 2019
Nové Efektivní zpětná vazba 3. 12. 2019
Jak na online závislosti u dětí a mladistvých 4. 12. 2019
Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu 16. 12. — 18. 12. 2019