Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 27. 3. — 28. 3. 2019
Arteterapie – využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích 2. 4. — 4. 4. 2019
Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí 8. 4. — 10. 4. 2019
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 10. 4. — 11. 4. 2019
Nové Práce s traumatem u dětí a dospělých 15. 4. — 16. 4. 2019
Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty 23. 4. — 24. 4. 2019
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) 25. 4. — 26. 4. 2019
Nové Úvod do telefonické krizové intervence 2. 5. — 3. 5. 2019
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) 6. 5. — 7. 5. 2019
Sandplaying – možnosti využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými 9. 5. — 10. 5. 2019
Základy první pomoci 14. 5. 2019
Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží 16. 5. 2019
Tvorba zážitkových preventivních programů 21. 5. 2019
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 22. 5. — 23. 5. 2019
Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství 28. 5. — 29. 5. 2019
Využití metody focusingu v pomáhajících profesích 4. 6. — 5. 6. 2019
Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) 6. 6. — 7. 6. 2019
Sebepoškozování u dětí a mladistvých 11. 6. — 12. 6. 2019
Prevence relapsu 13. 6. — 14. 6. 2019
Nové Etická reflexe – základní nástroj sociální práce 18. 6. — 19. 6. 2019
Sociálně – právní minimum 20. 6. — 21. 6. 2019