Nové Úvod do telefonické krizové intervence 11. 3. — 12. 3. 2020
Základy etopedie a její využití v sociální práci 18. 3. — 19. 3. 2020
Krizová intervence I s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 25. 3. — 26. 3. 2020
Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty 31. 3. — 1. 4. 2020
Motivační rozhovory I (základní dovednosti) 2. 4. — 3. 4. 2020
Jak na online závislosti u dětí a mladistvých 7. 4. 2020
Prevence relapsu 8. 4. — 9. 4. 2020
Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství 14. 4. — 15. 4. 2020
Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí 21. 4. — 23. 4. 2020
Kurz krizové intervence II s lektorem Lukášem Carlosem Hrubým 22. 4. — 23. 4. 2020
Gambling I. 27. 4. 2020
Nové Gambling II. 28. 4. 2020
Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou 29. 4. — 30. 4. 2020
Nové Přístup zaměřený na řešení v praxi 12. 5. — 13. 5. 2020
Zvládání agrese – možnosti a limity práce s různými druhy agrese 14. 5. — 15. 5. 2020
Manažerská komunikace I. 19. 5. 2020
Manažerská komunikace II 20. 5. 2020
Manipulace a jak se proti ní bránit v pomáhajících profesích 21. 5. 2020
V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích 25. 5. — 26. 5. 2020
Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) 28. 5. — 29. 5. 2020
Nové Základy nenásilné komunikace v sociálních službách 2. 6. — 3. 6. 2020
Kurz krizové intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou 9. 6. — 10. 6. 2020
Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) 11. 6. — 12. 6. 2020
Sebepoškozování u dětí a mladistvých 18. 6. — 19. 6. 2020